archiv
Učitelské noviny č. 31/2003
tisk článku

Trestných činů mládeže je méně, kriminality asi moc ne

Změna přestupkového zákona situaci zkreslila

Kriminalita mládeže v Praze za poslední pololetí poklesla o čtvrtinu. Tento titulek jsem si přečetl v srpnové zprávě ČTK. Zarazilo mě to. Ještě nedávno se hovořilo o stále rostoucím trendu nebo alespoň stagnaci křivky počtu trestných činů spáchaných dětmi, a najednou pokles o 25 procent! Specialisté na Policejním prezidiu tento očividný rozpor uvedli na pravou míru.


Záludnosti policejní evidence
Autorem veskrze "dobré zprávy" je LADISLAV BERNÁŠEK mluvčí pražské policie, který veřejnosti sdělil (ČTK, 21. 8. 03), že policisté v prvním pololetí letošního roku vyšetřovali celkem 674 skutků, které měli na svědomí nezletilí. "Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 227 skutků méně." A co na to ZDENĚK SMOLA, vedoucí skupiny pro kriminalitu dětí a mládeže Policejního prezidia ČR?
"Velice obecně by se dalo říci, že takto uváděný pokles počtu trestných činů není patrný jen v Praze, ale je to celorepubliková záležitost. Ovšem je nutné si zároveň uvědomit, že v minulém roce došlo k novelizaci přestupkového zákona, přičemž výše hranice škody, od které jde o trestný čin, se posunula ze 2 na 5 tisíc korun!“
Jinými slovy: Objektivně se nedá říci, jestli počet trestných činů mládeže u nás skutečně klesl v porovnání s loňskem, pakliže se budeme držet jejich náplně, a nikoli jen změny ve škatulkování.
K objektivnímu pohledu na kvantitu dětské kriminality nepřispívá ani to, že policii schází evidence těchto "malých" přestupků. Drobná krádež (tedy znovu: do 5 tisíc korun!) naše strážce zákona, a to právě podle litery tohoto zákona, nemůže a nesmí zas tak moc vzrušovat. A že s jídlem roste chuť, platí i v tomto případě, jak potvrzuje Zdeněk Smola: "Opakované přestupky mohou často zadávat podnět k trestnému činu. Pracuje se proto na tom, aby se situace v evidenci změnila."
Pokud jde o evidenci, překvapilo mne, jak časově obtížné je příslušná data na policii získat. Přestože Policejní prezidium UN vyšlo velice ochotně vstříc, nejnovější trochu podrobnější údaje by museli na základě našeho zadání zpracovávat asi tak tři týdny...

Policejní specialisté navštěvují školy
Ale zpět ke zmíněné zprávě z ČTK. Skrývala ještě další zajímavé údaje. Optický pokles trestnosti u pražských dětí se podle Bernáška týká zejména školní mládeže. Snížení kriminality si proto policisté vysvětlují především zvýšenou prevencí právě na školách. Zdeněk Smola ji rozděluje na tu, kterou provádějí sami učitelé a na tu, jíž při svých školních návštěvách realizují policisté. Tu první poznávají policisté při rozhovorech s učiteli, tou druhou se zabývají během svých vystoupení před žáky.
"Policie se začala více objevovat ve školách. Myslím, že takovýto osobní kontakt má na žáky pozitivní vliv, protože slyší z úst policisty, jaké důsledky může trestná činnost mít. Troufám si tvrdit, že jde o trochu efektivnější způsob než ze strany učitelů," tvrdí Smola.
Od okresního stupně řízení republikové policie je na každém útvaru policista, který se mimo jiné zabývá i prevencí kriminality dětí a mládeže. Předloni navíc ještě vznikly preventivní informativní skupiny. Svoji činnost zaměřují především na lokality, kde je trestné činnosti mládeže nejvíce. "Podle mne jde o relativní specialisty. Jsou to většinou mladí lidé, kteří s trestnou činností mládeže nemohou mít dost potřebných zkušeností jako je mají lidé z terénu. Nicméně jejich podíl na prevenci nechci nijak popírat," komentuje Smola.

Školám jde někdy hlavně o dobré jméno
Policisté se snaží stále více spolupracovat s učiteli. "Hovoříme s nimi zejména o tom, jak by měla podle příslušných předpisů vypadat spolupráce mezi školou a policií. Učitelé též hovoří o problémech s prevencí, my je naopak upozorňujeme na určité projevy v chování dětí, které mohou ukazovat na trestnou činnost. Nemohu říci, že by učitelé doslova přehlíželi kriminalitu u svých žáků, ale myslím si, že mnohé školy chrání svou pověst na úkor toho, aby včas oznámily trestnou činnost. Mám na mysli především projevy šikany, přestože i zde se situace v postupech škol zlepšila. Nevíme zaručeně o žádném případu, kdy by učitel chtěl šikanu oznámit a vedení školy by mu v tom bránilo. Byly zde jednou sice jakési náznaky, ale vyšetřování to nepotvrdilo," informuje Smola.

Kriminalita je závažnější
Mluvčí pražské policie také ale zdůraznil, že trestné činy jsou stále závažnější. Roste jednak brutalita, s jakou jsou prováděny, jednak se děti dopouštějí dokonce i loupežných přepadení. Motivace je u nich především dvojí: samozřejmě touha po obohacení, ale i potřeba pochlubit se se svoji kriminální činností před kamarády. Další zdroje hovoří o vytržení z nudy, touze po dobrodružství či o potřebě sehnat si krádežemi a loupežemi peníze na drogy.
Zdeněk Smola k projevům nejvážnější dětské kriminality dodává, že jde především o problém velkých měst, a to nejen v naší republice, ale po celé Evropě. Například

LUKÁŠ DOUBRAVA

Případy dětské kriminality

  • Letos v dubnu vydíral čtrnáctiletý chlapec sedmdesátiletou ženu v jejím bytě na Praze 2 tím, že pustil plyn. Dětský lupič chtěl po staré paní tisíc korun.
  • Loni v červnu trojice čtrnáctiletých zlodějů postupně okrádala důchodce v jejich domě na Praze 10. Dvě dívky a chlapec jim ukradli věci v celkové hodnotě 174 tisíc korun.
  • Teprve dvanáctiletý chlapec oloupil na Kubánském náměstí v Praze 10 o rok staršího školáka. Ukradl mu mobil za 4 tisíce korun.
< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz