archiv
Učitelské noviny č. 31/2003
tisk článku

Zaklínadlo evaluačních nástrojů

Tak dlouho – a marně - se mluví o tom, jak moc našemu školství chybějí kvalitní evaluační nástroje, až se některé kraje rozhodly vzít povinnost státu na sebe. Někde se omezily na obecnou podporu záměru (přispějí finančně, ale výběr nechají na školách), jinde uvažují, že z široké nabídky nejrůznějších testů vyberou samy ten „nej“, který se stane závazný pro všechny školy regionu. Nic proti podpoře, ta je jedině chvályhodná. Pokud však budeme mluvit o výběru, nebo dokonce o povinnosti jej respektovat, dostaneme se na příliš tenký led.
Nemá cenu si nic nalhávat, podoba evaluačních nástrojů ovlivní způsob výuky mnohem víc než sebeprogresivnější rámcový vzdělávací program. Když bude ředitel vědět, že hodnotící testy sledují víc znalosti než schopnost jejich aplikace, prostě nařídí kolegům biflování. Program, neprogram. Konečně už několik let to potvrzuje například přístup základních škol k přípravě žáků, kteří se rozhodli pokračovat na gymnáziu. Kolik učitelů zavádí pro deváťáky přípravné hodiny matematiky a českého jazyka „nad plán“, aby jim drilem nacpali do hlavy dlouhé sloupce informací očekávané při přijímačkách! A to i na školách, které vedou žáky k samostatnému uvažování, k hledání souvislostí a logickému vyvozování závěrů. Snadno by se pak mohlo stát, že co kraj, to jiný vzdělávací trend a tedy i cíle vzdělávání. Zase bychom byli o krok blíž představě čtrnácti ministerstev školství.
Jenže kde máte záruku, že stát vybere evaluační nástroje dobře? – začínají se už teď ozývat námitky, které jedním dechem připomínají genezi státních maturit. Zejména inovativní učitelé se obávají, že vlivní zastánci konzervativního stylu pootočí slibně se rozvíjejícím trendem vznikajícího Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Že se vrátíme zpátky k jednotné škole postavené výhradně na sumě znalostí.
A tak nezbývá než se spolehnout na jedinou možnou pojistku: na perspektivní dikci rámcového vzdělávacího programu a jasně stanovené závazné výstupy, které nedovolí dvojí výklad. Konečná verze programu teď spěje do finiše. Doufejme, že se neodchýlí od nastoleného směru a že ji následně evaluační nástroje podpoří. Ostatně ministerstvo školství „už“ vypsalo konkurz na místo referenta v odboru koncepce a organizace školské soustavy s pracovní náplní hodnocení a evaluace žáků, škol a školského systému.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz