archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Psi na naší škole

V letošním školním roce realizuje občanské sdružení Piafa na naší škole projekt „Canisterapie - pomoc dětem se sociálními, zdravotními a komunikačními problémy." Canisterapie má široké využití, ale v tomto projektu působí jako doplňková a podpůrná terapie, která pomáhá pří práci s dětmi, ať už jde o oblast vzdělávací to je pedagogickou, zdravotní, psychologickou nebo vychovatelskou. Tento projekt finančně podporuje Nadace Eurotel.
Slovo canisterapie pochází z latinského slova canis (pes) a terapie (léčba). Je to tedy speciální typ léčby, při které se využívá chování a fyziologie (tvar, velikost, vlastnosti, teplota a pohyb) psa. Tento typ léčby spadá do oblasti sociální rehabilitace, jejímž úkolem je přispívat k učení, rozvíjet či získat potřebné dovednosti.
Při hodinách canisterapie se stimulují pozitivní vztahy mezi dětmi, posiluje se soudržnost kolektivu a kamarádství, zlepšuje se komunikace mezi dětmi, dochází k rozvoji slovní zásoby, začleňují se do kolektivu slabší nebo méně oblíbení jedinci při hrách, děti také spolupracují mezi sebou, rozvíjí se jemná i hrubá motorika, koordinace, postřeh, paměť, dochází ke zklidnění dětí hyperaktivních, odstraňuje se nežádoucí chování, agresivita, šikana, protože je pravděpodobné, že se děti dříve či později s těmito jevy setkají. Při canisterapii se děti učí sociálním dovednostem, které jim umožní předcházet konfliktním situacím, nepřidávat se na stranu agresorů ani se nestát oběťmi agrese.
Na ZŠ v Dražovicích se canisterapie zúčastňuje vždy jedenkrát týdně 16 dětí. V jedné hodině jsou to dětí integrované - to jsou děti s vývojovými specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)a ve druhé hodině děti hyperaktivní, kdy dochází ke zklidnění a děti, které jsou v kolektivu méně oblíbené, protože při hrách tyto děti často dostávají vedoucí úlohu. Pes mezi dětmi navozuje přirozenou atmosféru, pomáhá docílit uvolnění, otevřenosti a důvěry dětí. V přítomnosti pejsků děti vše mnohem intenzivněji citově prožívají. Za dětmi pravidelně docházejí obě terapeutky paní Marcela Zourková, která je koordinátorkou projektu i paní Darina Novotná se svými pejsky Plutem, Astrid, Citou, Agátou a Tasy, vymýšlejí pro děti neustále nové činnosti, zábavy, hry a překvapení, za což jim oběma patří velký dík.

Marie Hrubá,
ředitelka Základní školy Dražovice
okres Vyškov

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz