archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Napříč profesemi

Na jaře se na ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích konala celoškolní akce „Napříč Školou 3 aneb Napříč profesemi“.
Cílem projektu, jehož autorem je zástupce ředitele Pavel Wojnar, byla vzájemná spolupráce a učení se dětí různého věku v jedné skupině, tedy v jedné profesi.
První den se po ranním losu děti rozešly do 24 věkově heterogenních skupin složených z žáků od 1. po 9. třídu. Zahrály si seznamovací hru a ve dvojicích soutěžily, kdo zná více profesí. Zábavné bylo předvádění profesí dvojicemi malý a velký žák. V těchto dvojicích také vyráběli své „pracovní vizitky“ - tedy kreslili a popisovali, čím chtějí jednou být. Na závěr prvního dne vyrobily děti koláže o profesi své skupiny a nejlepší vystavily.
Druhý den probíhal ve většině skupin (profesí) mimo školu. Žáci se svými učiteli navštívili např. jednu soukromou firmu, železniční stanici, požární zbrojnici, byli v archivu, u zubaře, na poště, v zahradnictví, v okresní hygienické stanici i na soukromé střední škole. Skupina našich „zedníků“ postavila pod vedením jednoho z učitelů mezi pavilony svoji zídku. Dětští malíři vedeni paní učitelkou vesele vymalovali stěnu učitelského kabinetu a stěnu chodby. Pod vedením dalších učitelů se z dětí stali kuchaři, pekaři, knihovníci. Jiné děti zase navštívily kadeřnictví, lékárnu či fotoateliér. Další žáci se aspoň na chvíli stali bytovými designéry či rybáři, učili se vyrábět hudební nástroje, chovat exotickou zvěř nebo zachraňovat životy coby plavčíci na bazénu.
Úterý odpoledne bylo nejen informačním pro rodiče, ale i „Festivalem profesí“. Rodiče si tak mohli na nádvoří školy prohlédnout plakáty „Čím chtějí děti být“, ale především stánky jednotlivých profesí. Stánky tvořily flipy přibližující profese a často také ukázky výrobků a výtvorů dětí. Rodiče mohli dát hlas těm povoláním, která je nejvíc zaujala. U řady stánků si pro ně děti navíc připravily i krátká povídání o „svých profesích“. Již v rámci svých běžných tříd shlédli ve středu dopoledne „Festival profesí“ samotní žáci. Mohli tak porovnávat práce svých kamarádů a předávat si zkušenosti a zážitky.
Projektové dny byly náročné jak pro žáky, tak pro učitele. Myslím, že při společné práci jsme si užili mnoho legrace a hezkých chvil, dověděli jsme se mnoho zajímavého. Dny také ukázaly, že spolupráce starších dětí s mladšími je možná. Děti i my dospělí jsme si mohli uvědomit, že ono známé „Dělání, všechny smutky zahání“ opravdu platí.

EVA SOBKOVÁ,
ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice

< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz