archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Memorandum, k reakci Předsednictva ČKS Sisyfos v UN č. 22-23/2003 a článek Z. Heluse a dalších v UN č. 10/2003

Vyjádření ČKS Sisyfos k waldorfskému školství vychází ze zcela mylných či hrubě zkreslených představ o práci waldorfských škol v ČR. Waldorfské školy se plně hlásí k vědeckému způsobu poznávání světa a jejich cílem je výchova všestranně rozvinutých, aktivních, kriticky myslících a vnitřně svobodných osobností. K dosažení tohoto cíle využívají vzdělávacích prostředků z vědeckého přístupu ke světu, z uměleckých činností, z prakticko-manuálních, pohybových, sociálních a dalších aktivit.
Kvalita vzdělávání na waldorfských školách včetně rozumové, popř. náboženské výchovy, kterou ČKS Sisyfos zpochybňuje, byla ověřena nejen dlouhou řadou vědeckých srovnávacích studií, ale především zájmem rodičů (v r.1980 existovalo ve světě přibližně dvě stě těchto škol, dnes jich je okolo devíti set). Absolventi českých waldorfských škol opětovně dokazují úroveň dosaženého vzdělání mimo jiné v přijímacích zkouškách na střední školy, které se zaměřují především na ověřování rozumových schopností uchazečů, a v nichž si vedou velmi úspěšně - např. zhruba dvakrát více žáků (v %) odcházejících na gymnazia ve srovnání s žáky ostatních ZŠ.
Jednostranná informovanost o waldorfské pedagogice není problémem „naší veřejnosti“ (jak uvádí ČKS), ale spíše autorů příspěvku. Neberou v úvahu názory pedagogických odborníků (prof.Helus, prof.Rýdl, doc.Spilková, doc.Lukášová, dr.Václavík, dr.Havlínová ...), inspekční zprávy ČŠI (http://www.csicr.cz/), spokojenost rodičů, výborné výsledky žáků. Nikdy takovou školu - na rozdíl od všech výše jmenovaných - nenavštívili. Skutečnost, natož ta objektivní, je nezajímá.
Vyjádření ČKS Sisyfos ignoruje obecně známé skutečnosti a zpronevěřuje se svým proklamovaným cílům a zásadám (pečovat o kritické myšlení a vědecké přístupy). Rozhodně se nesnaží o objektivní pohled na waldorfské školy, ale účelově dezinformuje veřejnost.

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČR
Butovická 228/9, 158 00 Praha 5, info@waldorf.cz

P.S. Pokud by se někdo názory ČKS Sysifos chtěl zabývat, doporučujeme k témuž články
prof.Rýdla (http://amber.zine.cz/az/AWL.exe?Windows+/AmberZine/occam/rydl.htm)
a dr.Zdražila (http://amber.zine.cz/az/AWL.exe?Windows+/AmberZine/occam/zdrazil.htm)

 

< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz