archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Školné na vysokých školách je nesmysl, říká nový poslanec za ČSSD, L. Doubrava, UN č. 18/2003

I když v převážné části rozhovoru pan Mgr. Böhnisch prezentuje svoje názory, v článku byly vysloveny také dvě chybné informace, na které jsem (jakožto vedoucí katedry biologie, zmíněné v článku) nucen reagovat.
První nesprávná informace je hned v úvodním odstavci článku: Pan poslanec Böhnisch není studentem ani učitelem katedry biologie Pedagogické fakulty UHK. Na této fakultě (a katedře biologie) absolvoval učitelské studium a získal zde též titul Mgr. V rámci programu svého následného doktorandského studia, které však realizuje na Univerzitě Pardubice, sice pomáhá při organizaci výuky botanických disciplin své školitelce (docentka katedry biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové), nikoli však v pozici asistenta či jiného vysokoškolského učitele.
Druhá informace, týkající se výše měsíčního platu zmíněné školitelky: „…po 21 letech praxe 14,5 tisíc Kč hrubého…“, je zcela nepravdivá a opravdu by neodpovídala „platovým tabulkám“. Snad nevyzrazuji služební tajemství, když uvádím, že dle platového řádu naší fakulty činí základní hrubá měsíční mzda v zařazení docent 17 tisíc Kč (+ osobní ohodnocení). Vůbec tím nechci tvrdit, že jde o částku vysokou, výrazně se však liší od údaje prezentovaného v článku.

JAN VÍTEK,
Vedoucí katedry biologie Pedagogické fakulty UHK

Poznámka autora:
Rozhovor byl před uveřejněním panem Böhnischem autorizován a poté publikován v plném znění.

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz