archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Přišla jsem o úvazek

Do prosince 2003 jsem vykonávala funkci ředitelky ZŠ (11,5 let) na malotřídní škole. Do právní subjektivity jsem nešla a přijala jsem nabídku p. ředitelky malé ZŠ. Od ledna 2003 jsem pracovala na 80 % jako učitelka (TV, AJ, VV) a na 20 % jako vychovatelka ŠD.
Obě smlouvy jsem měla vypracovány na dobu určitou – do července 2003. Od září 2003 jsem měla pracovat na plný úvazek jako třídní učitelka. Na škole jsou čtyři vychovatelky (111 dětí). Jedna učí výchovy a jedna má třídnictví a vykonává funkci zástupkyně ředitelky.
V březnu mi bylo oznámeno, že můj úvazek 20 % ve ŠD mi bude od dubna odebrán (důvody: škola dostala méně peněz než požadovala; jsem ve škole nová; jsem slušná a nebudu křičet a rozčilovat se).
Úpravy se jiných pedagogických pracovníků nedotkly (jen provozních a mě). Chtěla jsem se zeptat, zda je toto jednání v souladu se zákoníkem práce.


Z dotazu vyplývá, že jste se zaměstnavatelem uzavřela dva souběžné pracovní poměry, z nichž ani jeden nebyl sjednán na plnou (stanovenou) týdenní pracovní dobu. Takový postup zákoníku práce neodporuje, dokonce jej tento právní předpis předvídá a v § 69 stanoví: „Sjednal-li zaměstnanec několik pracovních poměrů, posuzují se práva a povinnosti z nich vyplývající samostatně, pokud tento zákoník nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak.“ V případě, že zaměstnanec koná pro jednoho zaměstnavatele několik (tedy více než jeden) pracovních poměrů, jde o vedlejší činnost podle § 71 zákoníku práce. Zvláštním případem souběžných pracovních poměrů je hlavní a vedlejší pracovní poměr. Úpravu vedlejšího pracovního poměru obsahuje § 70 a § 70b zákoníku práce. V § 70 odst. 1 je uvedeno, že pokud zaměstnanec za trvání pracovního poměru, v němž je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, koná výjimečně práce také v dalším pracovním poměru, jde o hlavní a vedlejší pracovní poměr. Vedlejší pracovní poměr lze sjednat pouze na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu. Zákoník práce stanoví pro vedlejší pracovní poměr řadu podstatných odchylek oproti obecné úpravě, z nichž nejvýznamnější se týkají jeho skončení (v menší míře je chráněna jeho stabilita).
V případě uvedeném v dotaze spočívá zřejmě problém v tom, jakým způsobem byl ukončen jeden ze souběžných pracovních poměrů, tj. pracovní poměr s druhem práce vychovatelka ŠD na 20 % stanovené týdenní pracovní doby. Oznámení, že váš úvazek 20 % ve ŠD Vám bude od dubna odebrán není právním úkonem, který zákoník práce stanoví pro případ skončení pracovního poměru. Pro tento souběžný pracovní poměr, byť byl sjednán na kratší pracovní dobu, platí i pokud jde o jeho skončení obecná úprava, bez odchylek, které jinak platí pro vedlejší pracovní poměr. Váš souběžný pracovní poměr totiž není vedlejším pracovním poměrem, protože není splněna podmínka, že je sjednán vedle hlavního pracovního poměru (viz zmíněný § 70 odst. 1 zákoníku práce). Pokud by tedy váš souběžný pracovní poměr platně (to je v souladu s právní úpravou) neskončil a zaměstnavatel by vám nepřiděloval práci, šlo by o překážku na straně zaměstnavatele ve smyslu § 130 zákoníku práce.

VÍT BERKA,
právník ČMOS PŠ

< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz