archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Aby se to lépe sumarizovalo

(Dopis pro pracovnici odboru školství MěÚ obce s rozšířenou působností)

Vážená paní!
Včera jste se mne ptala, zda nemám připomínky k osnově pro tvorbu výroční zprávy školy, kterou nám Vaším prostřednictvím poslal krajský úřad. Přestože jsem Vás původně ujistil, že nikoli, uvědomil jsem si, že bych Vám měl určité výhrady napsat. Ne ani tak k uvedené osnově, jako spíše k celému systému zpracování výroční zprávy.
Vzpomínám na dobu, když se mi do ruky dostal zákon, ve kterém byly uvedeny všechny náležitosti pro zpracování takové zprávy. Abych ušetřil práci a čas, v předstihu jsem si tenkrát na počítači vyrobil vzor, podle kterého jsem pak skutečně výroční zprávu napsal. Naivně jsem se domníval, že v dalších letech budu tento soubor pouze aktualizovat a doplňovat. Chyba lávky! Hned v následujícím roce nám všem poslal tehdy nadřízený Školský úřad strukturu, podle které jsme měli my, ředitelé, výroční zprávy zpracovávat. Vynadal jsem si do iniciativních pitomců a svůj původní vzor přizpůsobil požadavku moudřejších okresních úředníků.
Po několika letech jsem změnil zaměstnavatele. Můj nový nadřízený, referát školství, mi poslal zbrusu nový návod, jak na to. Zřejmě tam měli ještě moudřejší úředníky. Znovu jsem upravoval a dál se naivně domníval, že budu mít na nějakou dobu vystaráno. Jak hluboce jsem se mýlil!
V souvislosti s reformou státní správy jsme přešli pod kraj. Tam jsou zřejmě ještě o další kousek moudřejší a já dostal třetí verzi osnovy pro zpracování výroční zprávy. Tehdy jsem se vzbouřil, zvedl telefon a oznámil odpovědné pracovnici, že jí pošlu výroční zprávu podle loňského návodu. „Jé, to je špatné, jak já to budu potom sumarizovat? Nemohl byste to přizpůsobit těm našim tabulkám?“
Nechal jsem se přesvědčit a opětovně „překopal“ počítačový soubor. Takže dnes pro mne nebude žádným problémem dodržet požadovanou strukturu. Jen doufám, že alespoň nějaký čas nám v této podobě vydrží!
Vcelku mi nevadí, že pro nás moudří a ještě moudřejší úředníci zpracovávají dokonalé a ještě dokonalejší návody. Připouštím, že některým školám právě takový systém může vyhovovat. Vadí mi však, že jsme povinni tyto tabulkové verze dodržet. Naprosto nechápu, proč by si ředitel školy nemohl zpracovat výroční zprávu školy podle svého. Výroční zpráva přece nemá sloužit jako hlášení pro krajské či ministerské úředníky. A už vůbec by neměly být tyto zprávy z jednotlivých škol ve své hlavní části navzájem sobě podobné jako vejce vejci a nanejvýš se lišit v přílohách. Samozřejmě, sumarizace údajů by pak jistě byla obtížnější.
S pozdravem

STANISLAV ČERVENKA,
ZŠ Mileč

P. S.
V té souvislosti se nemohu na chvilku nezastavit u právě probíhající diskuze o rámcových vzdělávacích programech, které by si v budoucnosti měly školy zpracovávat. Osobně jsem těmto snahám příznivě nakloněn, jsem však také poněkud skeptický. Jistě, rámcový vzdělávací program umožní školám pracovat podle vlastní představy, uvolní se prostor pro tvořivost, vzdělávání a výchova mohou probíhat v rozmanitých formách. Na druhé straně vím, že selže-li realizace takového programu, stává se jen dalším zbytečným papírem.
Nejvíc se ovšem děsím okamžiku, kdy se do toho vloží moudrý a ještě moudřejší úředník, který nařídí povinnou výrobu rámcových vzdělávacích programů podle dokonalého vzoru.
Aby se to lépe sumarizovalo.

< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz