archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Jak dopadly letošní rozpočty?

Z různých míst republiky a z různých škol chodily různé zvěsti o situaci okolo školních rozpočtů. Od katastrofických až po celkem spokojené hlasy. Zeptali jsme se tedy ředitelů škol, jak dopadla "krajská rozpisová premiéra" jejich očima.


JSTE SPOKOJENÝ S LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROZPOČTEM?

 

JAN MUSÍLEK,
ZŠ a MŠ Cheznovice, Plzeňský kraj

cca 30 žáků, málotřídka

Ředitel by neměl být s rozpočtem nikdy spokojený. Letošní rozpočty připravil kraj v takové výši, že muselo proběhnout dohadovací jednání. Při nich došlo k úpravám původního návrhu. Původně jsme dostali návrh na částku zhruba o 20 000 korun nižší. Z hlediska rozpočtu školy, který je přibližně 1,3 milionu korun bez odvodů, to není mnoho peněz, ale jsme malá škola a počítáme s každou korunou. Zmíněná částka představuje víc než celoroční odměny. Při jednání však naši partneři pochopili naše argumenty a rozpočet navýšili tak, že odpovídá naší rozvaze. V současnosti jsme tedy zhruba na stejné úrovni jako v loňském roce. Tarify včetně navýšení máme samozřejmě pokryty, nadtarifní složky platu odpovídají průměru loňského roku.

LUBOMÍR VRBA,
ZŠ Cehnice, Jihočeský kraj

cca 150 žáků, plně organizovaná škola fungující "na výjimku"

Nemůžeme si sice vyskakovat, ale na to, co potřebujeme, peníze máme. Jak na navýšené tarify, tak na osobní ohodnocení ve stejné průměrné výši jako loni. Už první "normativní" rozpočet odpovídal našim potřebám, nebylo třeba organizovat ani dohadovací řízení.

JAROMÍR SNÍŽEK,
ZŠ Komenského náměstí, Týnec nad Labem, Středočeský kraj

cca 350 žáků

S letošním rozpočtem nejsem vůbec spokojený. Nevíme, na základě čeho byly spočítány naše normativy. Nevím, na co se dělaly dvakrát platové inventury, na podzim a pak v lednu, když se na ně při stanovování rozpočtu nebral zřetel. Oproti loňsku jsme na tom hůř. Tarify a jejich navýšení pokryté máme, ale nadtarifní složky jsou nižší, celkově máme o 150 tisíc míň. A už není, kde bych na škole slučoval, některé třídy jsou naopak tak početné, že musíme dělit. Sice se nám podařilo ušetřit na povinně volitelných předmětech díky tomu, že se většina žáků přihlásila na informatiku, ale na druhé straně v rozpočtu mi "půl člověka" vzali. Nicméně současný rozpočet je lepší, než byl původní normativní návrh. Tam jsme měli dostat o 330 000 míň, než zněla naše rozvaha. Zhruba 180 000 korun jsme pak získali při dohadovacím řízení.
V září poklesne počet žáků (to ale v dubnu, když se počítal rozpočet, ještě nebylo známo), bude se asi upravovat činnost školních klubů a ušetřené peníze použijeme jinde. Nemáme ale dostatečné informace, ani z jednání nemám pocit vstřícnosti. Vypadá to, jako by na kraji vůbec nevěděli, jak to chodí "dole". Jak se máme s rozpočtem vyrovnat, to nám kraj neřekl. Jen říkali, že přijali dvanáct lidí, kteří tuto agendu zpracovávají a že se jim až v březnu podařilo rozchodit program. Nedovedu si představit, kdybych při vstupu do právní subjektivity lidem v únoru řekl - nezlobte se, paní ekonomka se to teprve učí, výplatu dostanete až v březnu…

JIŘÍ HRUŠKA,
ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí, Zlínský kraj

cca 400 žáků

Prvotní "normativní" rozpočet byl nižší, jednáním se však dosáhlo takového rozpočtu, že z navrhované úrovně nadtarifů bylo možné v průměru stovku přidat. Navrhovaný rozpočet byl nižší o 300 000 korun než naše rozvaha, nakonec jsme dostali méně o 150 000 korun. Pro letošní školní rok udržíme průměrné osobní ohodnocení jako loni, od září se ale bude muset tato složka platu asi přehodnotit - celkový objem prostředků máme na nadtarify nižší, posílíme je ale z "nemocnosti" - měli jsme tu chřipkovou epidemii. Od září bude o jednu třídu méně. Problém je, že klesá počet nepedagogických pracovníků - jenže uklízet se musí pořád celá škola. Víte, snižování pracovníků v závislosti na počtu dětí je logické řekněme u pedagogických pracovníků, ale ne u nepedagogických. Zbylé uklízečky prostě budou muset uklízet víc plochy. Celkově budeme muset trochu "šachovat", ale vyjdeme. Rozpočet je na dolní hranici přežití. Práci učitelů „navíc“ nejsem schopen ohodnotit. Tento školní rok je pokrytý, otazníkem ale zůstává rok příští.

OLDŘICH STRNAD,
ZŠ Dobrovského, Lanškroun, Pardubický kraj

cca 500 žáků

Nedopadli jsme příliš dobře, přišli jsme o procenta osobního ohodnocení. Není to sice katastrofa, díky tomu, že je škola "nastavena" tak, jak má být. Pokryjeme všechny oblasti našeho rozpočtu, pouze nenárokové složky jsou nižší. Dostali jsme pouze 8 % nadtarifů. Pro letošek to znamená zhruba o třetinu nižší osobní ohodnocení, než jsme měli loni. Upozorňoval jsem sice, že máme v rozpočtu málo procent na nenárokové složky, bylo mi ale řečeno, že je to takto nastaveno pro všechny. Dostal jsem sice zprávu, že byl nyní náš rozpočet trošku navýšený, ale stále nám zhruba 100 000 korun oproti tomu, co bychom potřebovali, schází.
Bojovat o nadtarify je ale těžké. Kdyby nebylo na nárokové složky platu, je možné argumentovat tím, že jsou správně sestavené rozvrhy, že je správný počet zaměstnanců atd. Ale u nenárokových složek můžete jen projevit nespokojenost. Vždyť nadtarif není ani součástí platového výměru.
Museli jsme snížit osobní ohodnocení, od září sice bude úbytek žáků, ale neudělá to celou třídu a snížený rozpočet to nevyřeší.

Některé kraje se s novým úkolem celkem vyrovnaly. V jiných se zvedla vlna nespokojenosti na školách, dokonce zazněla slova o stávkové pohotovosti. Zdá se, že obava z diferenciace podmínek pro existenci škol v různých místech republiky nabírá konkrétnějších obrysů.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz