archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Návrhu školského zákona chybí široký konsenzus

říká J. Filouš

Návrh školského zákona teprve čeká veřejná oponentura, nicméně jeho poslední verze již byla dána k vyjádření sociálním partnerům. Právě o ní hovoříme s předsedou Unie školských asociací - Czesha JOSEFEM FILOUŠEM.


Kdybyste měl pojmenovat plusy návrhu školského zákona, čím byste začal?
Tím, že se do návrhu alespoň nějakým způsobem dostala pasáž týkající se financování. Také koncepce nové maturity není vůbec špatná, pouze obsahuje navíc onu konfliktní třetí zkoušku ve společné části, která v diskuzi určitě narazí. A konečně, v některých místech byly zapracovány naše drobnější připomínky. Nemá ale smysl rozebírat paragraf po paragrafu, lepší bude podívat se na celkovou koncepci. Dohodli jsme se, že pro nadcházející jednání o zákonu se zástupci asociace krajů a zaměstnavateli stanovíme okruh obecnějších požadavků a budeme diskutovat o tom, do jaké míry jsou či nejsou návrhem zákona tyto požadavky naplněny.
O jaké požadavky jde?
Především - mluvíme o zákonu o vzdělávání, který má doprovázet a řešit reformu českého školství v horizontu několika desetiletí dopředu, proto by měl být podle našeho mínění přijat jako široce konsenzuální dokument, a to nejen politiky, ale i kraji a obcemi a hlavně školskou veřejností. Konsenzus musí být vidět. Pokud by měl sněmovnou projít o jediný hlas, pokud k němu budou mít zásadní připomínky zřizovatelé i školy samy, pak nemůže dlouho fungovat.
To bude ale asi problém, protože právě konsenzus dnes návrhu citelně schází.
Přesně tak, myslím si, že ministerstvo školství dnes není schopno takový zákon předložit. Možná by bylo schůdnější jít cestou poslaneckého návrhu, který by byl vytvářen společně se všemi partnery z praxe. Jestli je to ale ve zdejších politických vodách možné, to opravdu nevím.
Patří do okruhu vašich požadavků k diskuzi také pojetí zákona? Návrh bývá hodně často označován jako zákon víc o ministerstvu školství než o vzdělávání.
Měl by to být zákon o vzdělávání, a proto by jeho filozofie měla vycházet primárně ze vzdělávacích programů. Z každé jeho části musí být jasné, že vzdělávací programy stojí před institucemi, že jsou to rámcové programy, které musejí ovlivňovat obsah, organizaci a řízení ve školství. Návrh v tomto ohledu zůstal v půli cesty. Jednou se na tento princip odvolává, jindy pouze jen velmi podrobně popisuje práci institucí. Netvrdím, že jde o zákon o ministerstvu školství, instituce se v něm musejí objevit, nicméně vymezení jejich pravomocí musí důsledně vycházet ze vzdělávacích programů, a tak tomu zatím podle mě není.
Mohl byste uvést příklad?
Například jde o třetí zkoušku společné části maturitní zkoušky, která původně nebyla obsažena v konsenzuálním modelu maturit, na němž se Unie - Czesha podílela. Tato zkouška (matematika, občanský základ, přírodovědně technický základ, informačně technologický základ, pozn. red.) jednoznačně postrádá společný obsahový základ ve všech maturitních vzdělávacích programech.
Respektuje podle vás návrh zákona dostatečně požadavek na decentralizaci ve vzdělávání?
Stát si pochopitelně musí udržet vliv na vzdělávání, ovšem prostřednictvím vzdělávacích programů, ale současně musí být zachován princip decentralizace v řízení i organizaci vzdělávání, což návrh zákona příliš nerespektuje. Návrh obsahuje velmi mnoho podrobných odkazů na vyhlášky. Netvrdím, že co odkaz, to automaticky další vyhláška, ale to množství je zbytečné. Třeba přijímací řízení na střední školy naprosto neodpovídá požadavkům a zkušenostem z praxe. Jsou navrhována dvě kola přijímaček. Myslím, že se proti tomu ředitelé škol postaví. Mnohem raději vezmou nějaký standardizovaný výstup ze základní školy a zbaví se tak povinnosti vypisovat přijímací zkoušky... Zákon by měl především transparentně posilovat právní subjektivitu škol, protože právě školy jsou v decentralizovaném systému základním článkem v poskytování vzdělání. A administrativních zásahů do této subjektivity či autonomie návrh zákona obsahuje víc než dost. Například - k žádosti o individuální studijní plán pro talentovaného žáka by se měl vyjádřit i lékař!
Půjdete do jednání ještě s nějakým obecným požadavkem?
Ano, zákon podle nás musí transparentně vyřešit kompetence mezi ministerstvem školství, inspekcí, zřizovateli a školami. Před nedávnem se řada kompetencí mechanicky přesunula ze školských úřadů na kraje či obce, ale zapomnělo se na to, že dříve panoval mezi ministerstvem a školskými úřady vztah nadřízeného k podřízenému, což už dnes uplatňovat nelze. Náš požadavek platí i pro oblast financování. Přikláníme se ke komplexnímu řešení výkonového financování jako jednotného principu pro všechny zřizovatele a definování minimálních normativů. Ty musejí být odvozeny od rámcových programů.

(Návrh školského zákona najdete na internetových stránkách redakce - www.ucitelskenoviny.cz.)

PETR HUSNÍK

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz