archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Vyhazov na prázdniny

Jedna z prvních věcí, které tvrdě a hlasitě kritizovala ministryně školství Petra Buzková krátce po svém nástupu do funkce, bylo "propouštění na prázdniny". Tedy postup ředitelů škol, kteří uzavírají s některými pracovníky smlouvy na dobu určitou. Ta skončí v červnu - a znovu jsou pak přijímáni až od nového školního roku. A pokud se někdo ozve, že se mu takový postup nelíbí, nemusí mu být nová smlouva nabídnuta vůbec. Rok utekl a zase tu jsou prázdniny...


FRANTIŠEK DOBŠÍK, předseda ČMOS pracovníků školství, říká, že z hlediska právní úpravy tohoto postupu se nic nového nestalo. Ano, pracuje se na tom - v souvislosti se školským zákonem a s "euronovelou" zákoníku práce, tvrdí. "Školství není sezónní práce," upozorňuje ale F. Dobšík. Přesto nikdo ředitelům takový postup nezakázal. Změnu prý můžeme očekávat až s přijetím nových zákonů.
Připomněl "politickou" dohodu ČMOS pracovníků školství a MŠMT. V této deklaraci je napsáno, že MŠMT bude zabraňovat, aby k takovému postupu docházelo. Velký důraz ale předseda odborů klade na kolektivní vyjednávání na každé škole. Právě kolektivní smlouva by mohla zahrnout i odmítnutí takového "prázdninového propouštění". "To není šetření na správném místě," říká F. Dobšík. "Chápu, že ve školství není dostatek peněz, ale takto se další zdroje hledat nedají."
Podle stanoviska MŠMT dosud neexistuje tvrdá právní norma, nicméně v případě většiny výpovědí se jedná už dnes o porušení zákoníku práce, který stanovuje poměrně jasné podmínky uzavírání zaměstnaneckých smluv na dobu určitou. "Potíž tkví v neexistenci sankce a nutnosti soudního řízení (zde je prostor pro právní asistenci ze strany odborů). Navíc jsme se dohodli se zástupci odborů a České školní inspekce na razantním společném postupu. Věříme, že pomocí vyjednávání se zřizovateli a uplatňování důsledné kontroly se podaří podobnému postupu zamezit," říká se v stanovisku poradce ministryně MARTINA PROFANTA, které redakce UN obdržela. Skutečnost, že MŠMT není zřizovatelem drtivé většiny škol, kde se podobné protiprávní postupy praktikují, nezabrání podle jeho názoru ministryni Buzkové v tom, aby svůj záměr prosadila. "Stručně řečeno - pokud by Petra Buzková byla na místě ředitele školy, který zamýšlí uchýlit se ke zmiňovanému řešení, velmi by se rozmýšlela, zda jí to stojí za hrozící rizika. Není možné, aby odpovědná místa ve školství zastávali lidé, kteří jednají protiprávně, zvláště s ohledem na roli školy ve výchově mládeže k odpovědnému občanskému chování," zní hlas z MŠMT poněkud výhružně.
"Asociace základního školství takovou situaci ještě neřešila, podle ředitelů škol to žádný zvláštní problém není," říká HANA STÝBLOVÁ, vicepresicentka AZŠ a ředitelka ZŠ a MŠ v Plzni Božkově. Nicméně potvrzuje, že tento způsob jednání na školách občas existuje - v jednom svém šetření v rámci studia se setkala s tím, že právě takové uzavírání smluv bylo důvodem, proč absolventka odešla ze školy.
Sama ale tento postup ředitelů kritizuje. "Z lidského hlediska bych to nikdy neudělala," říká. Připouští však, že "propouštění na prázdniny" může být skryto za vraty škol - ředitelé, kteří tento odsuzovaný postup aplikují, se jím nechlubí. Jejich důvody bývají finanční - a peněz je skutečně ve školství málo.
Obrana učitelů je podle H. Stýblové složitá - měli by odmítnout podepsat smlouvu, která končí červnem, měli by se opřít o kolektivní smlouvu, pokud byla uzavřena a pokud na tento problém pamatovala. Absolventi by vlastně takový peroblém vůbec řešit neměli - podle zákona není možné nabídnout jim smlouvu na dobu určitou. Pokud se to však v praxi neobejde tím, že absolvent "sám" nepožádá o nevýhodnější typ smlouvy.
DÁŠA HOSTAŠOVÁ, vedoucí školského úřadu Magistrátu hl. m. Prahy, říká, že ve školách, které zřizují, takový problém určitě není. "Upozorňovali jsme mnohokrát naše školy, aby takto nepostupovaly," vzpomíná na dobu před rokem. I tehdy to prý byly ojedinělé případy. Ředitelé v Praze podle ní nemají zapotřebí shánět peníze tímto způsobem. Dostávají peníze na počet pedagogů, který mají mít - a v Praze se podle D. Hostašové "šetří" na 2000 míst.
"Mně se takové jednání vůbec nelíbí," odsuzuje "propouštění na prázdniny" vedoucí pražského školského úřadu. Když prý odedře na škole deset měsíců, má nárok na slušné zacházení. Za poslední rok však nedostali ze svých škol ani jednu stížnost, která by s takovým jednáním ředitele školy souvisela.
Podle ředitele Základní školy Šafaříkova JIŘÍHO HRUŠKY je takový postup nesmyslný - i z hlediska snahy ušetřit. "Stejně bych musel takovému pracovníkovi dát měsíc dovolené, stejně bych ho musel přijmout týden před zahájením školního roku - a zbývají tři neděle. To zase nepředstavuje takovou částku, aby se to škole vyplatilo." Navíc říká, že by takové chování ředitele bylo nedůstojné. "Když si nějakého učitele vážím, nemohu ho přece kvůli problematické úspoře několika tisíc korun poslat na prázdniny na úřad práce," říká J. Hruška s tím, že by se navíc vystavoval nebezpečí, že se mu po prázdninách do školy nevrátí, že si najde práci jinde.
Pokud uzavírá smlouvu na dobu určitou, pak s důchodci a naopak s nově přijímanými zaměstnanci. Ovšem pokud po takovém "zkušebním roku" chce pracovníka na škole nechat, nabízí mu smlouvu okamžitě po skončení první, žádná "prázdninová prodleva" tam nevzniká.
Dá-li se věřit reakcím z praxe, mluvíme vlastně o neexistujícím (nebo o skoro neexistujícím) problému. Tomu ale neodpovídá velmi ostrá slova z ministerstva školství. Možná chtějí skrýt skutečnost, že tu zůstává nesplněný úkol - vytvořit takové legislativní prostředí, které ředitelům zabrání k "vyhazovům na prázdniny" sahat. Kdy nebude pouze na jejich slušnosti, odpovědnosti či strachu z postihu, jestli skončí učitel v létě na úřadu práce, nebo zda bude v klidu odpočívat a nabírat síly na další školní rok. Jak je to tedy ve skutečnosti? Dostali jste právě vy na prázdniny padáka? Napište nám.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz