archiv
Učitelské noviny č. 33/2004
tisk článku

Místo sestřiček usedli do lavic asistenti

Reforma zdravotnického školství začala

Tento školní rok znamená v historii zdravotnického školství výrazný předěl. Díky vstupu do Evropské unie a po přijetí zákona o nelékařských zdravotnických povoláních startuje reforma, na jejímž konci bude zbrusu nová oborová nabídka, a to na středních, vyšších i vysokých školách. Asi nejviditelnější změnou je zrušení maturitního studia všeobecné sestry, které zůstává na úrovni vyššího stupně vzdělání a nově se otevírá v podobě bakalářského studia.


Evropskou stopou

Nebýt vstupu Česka do Evropské unie, asi by se ještě dlouho ve zdravotnickém školství nic, co by nasvědčovalo komplexní reformě, neodehrálo. Ani by nebylo proč. Příprava zdravotnických pracovníků byla a je na špičkové úrovni, o tom není sporu. Proč tedy bořit něco, co funguje. Problém zdravotnické přípravy byl v tom, že v některých ohledech začala předbíhat zdravotnickou praxi. Přibývalo například pracovníků, kteří přicházeli s vyšším vzděláním, aniž by s tím počítal třeba katalog prací a systém funkčního zařazování.

Opravdový impuls ke změně však přišel až z Evropské unie. Všeobecná sestra a porodní asistentka spadly do sféry takzvaných regulovaných oborů, pro které platí jednoznačná a jednotná kritéria přípravy. Z pohledu Evropy to nejdůležitější českým sestřičkám chybělo – byly příliš mladé, když začínaly a končily svá studia. V zemích EU se totiž zdravotnické obory otevírají pro dospělejší zájemce, kteří již absolvovali středoškolské vzdělání.

Těmito dvěma obory ovšem naše povinnost k Evropské unii skončila. Ministerstvo zdravotnictví však využilo situace a za podpory části profesních organizací a vysokých škol připravilo takový zákon o nelékařských povoláních, který prakticky všechny dosavadní středoškolské zdravotnické obory přesunul minimálně do vyššího studia a téměř všechny obory vyššího studia do studia vysokoškolského (viz rámeček).

Takové přesuny by ovšem střední zdravotnické školy úplně zlikvidovaly, proto se ve zmíněném zákoně objevily další obory (povolání) jako náhražka i záchranné lano. Typickým příkladem této náhražky je právě Zdravotnický asistent jako středoškolský ekvivalent ke všeobecné sestře, který se právě teď v září na školách poprvé otevřel. Další nové obory jako Laboratorní asistent (dříve Zdravotní laborant), Asistent zubního technika (dříve Zubní technik) nebo Nutriční asistent (dříve Dietní sestra) připadají v úvahu pro příští školní rok.

Asociace ředitelů středních zdravotnických škol se však v minulosti proti „asistentům“ ohradila s poměrně pádným argumentem: Půjde snad o jediné české maturanty, kteří nebudou smět samostatně vykonávat svou profesi!

Právě v tom tkví kámen úrazu a také hlavní rozdíl mezi sestrou a asistentem. Sestra vykonává svou práci samostatně, asistent však pod dohledem jiného pracovníka, třeba právě sestry.

Ještě letos na jaře se ředitelé „zdrávek“ hrozili, že takový obor ztratí pro uchazeče půvab a školy se vylidní.

Asociace českých sester však namítala, že terén právě takového pracovníka potřebuje, byť představitelky jejích sekcí (např. laborantské) upozorňovaly na možná rizika. Třeba na to, že zaměstnat laboratorního asistenta v menších zdravotnických zařízeních bude problém, protože s ním někdo další, a tedy někdo navíc, bude muset držet službu. Což se výrazně prodraží.

Bez asistentů to nepůjde

„Asistent se uplatní, i když bude pracovat pod dohledem. Ve světě je normální, že je sesterská práce odstupňovaná,“ řekla UN RŮŽENA WÁGNEROVÁ, viceprezidentka Asociace českých sester. „V Česku dosud platilo, že středoškolsky i vysokoškolsky vzdělané sestry dělaly prakticky tutéž práci. Teď se otevírá prostor k diferenciaci. Právě v nemocnicích předěláváme pracovní náplň všeobecným sestrám, které teď budou ještě nějakou dobu přicházet ze zdravotnických škol s maturitním vysvědčením. Zákon je totiž pustí k samostatné práci až po třech letech práce pod dohledem.“

A co vlastně práce pod dohledem obnáší? „Sestra pracující samostatně je teoreticky i prakticky připravena na svou činnost, aniž by potřebovala vedení. Práce pod dohledem neznamená, že nad příslušným pracovníkem bude někdo stát a přímo dozorovat. Jen musí být někdo nablízku, aby poradil anebo některé činnosti vykonal sám.“

R. Wágnerová připouští, že posunutí významné části oborů do vyššího stupně vzdělání způsobí útlum středního zdravotnického školství. Bakalářské vzdělání sestřiček už rozjelo několik veřejných (např. UK Praha, MU Brno, UP Olomouc) i soukromých vysokých škol.

Útlum se nekoná

Podle vyjádření několika ředitelů středních a vyšších zdravotnických škol se však útlum nekoná. Leckde dokonce zaznamenali vyšší počet zájemců než loni.

Ředitel ústecké SZŠ a VZŠ a šéf Asociace ředitelů středních zdravotnických škol MILAN RIEDL hovoří o zkušenostech s novým oborem Zdravotnický asistent.

„Zájem byl nižší, ale jen o pár procent. Přiznám se, že jsem očekával tak čtyřicetiprocentní propad, což se naštěstí nevyplnilo a mohli jsme otevřít plánované dvě třídy. Vyučující si sice stěžují, že výběr není takový jako v předchozích letech, ale jsme teprve na začátku. Na zhodnocení si budeme muset počkat minimálně do prvního pololetí.“

Platí, že je nový obor všeobecněji zaměřen, a že díky tomu bude nová maturita pro studenty schůdnější?

„Je opravdu nepatrně všeobecněji zaměřen. Ubylo odbornosti v důsledku faktu, že půjde o pracovníky vykonávající svou činnost nikoli samostatně, nýbrž pod dohledem. Teoreticky by studenti měli být lépe připraveni k nové maturitě, ale ještě nemáme ani nový školský zákon. Na takové prognozy je zatím brzy.“

Na obzoru se rýsuje další ohrožení zdravotnických škol v podobě konkurence vysokých škol, které by vám mohly přetáhnout zájemce o vyšší studium všeobecné sestry.

„To je pravda. I my bychom už letos neotevírali Diplomovanou všeobecnou sestru, pokud by ji nabídla ústecká univerzita. Ta ale zatím nemá příslušný obor akreditován. Nicméně až se tak stane, počítáme s tím, že na naší škole již obor neotevřeme a v rámci dohody nabídneme prostory a učitele univerzitě. Bakalářské programy jsou dobře dotované, takže jsou pro vysoké školy atraktivní – a navíc, zdravotnictví si takovou přípravu žádá.“

Takže to může „zdrávky“ ohrozit?

„V místech, kde sídlí univerzita, se to určitě projeví. Lidé půjdou raději studovat tříletého bakaláře, za kterého se nic neplatí, než tří a půlletého diplomovaného specialistu a ještě k tomu se školným. Na druhé straně ne všichni se cítí na vysokoškolské studium – pro ně je vyšší škola řešením. V menších městech nabídka vyššího studia zřejmě zůstane, i když bude záležet na rozhodnutí kraje.“

Nejistota!?

Ředitelka liberecké Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy BOŽENA BUBENÍKOVÁ také letos čekala úbytek uchazečů.

„Takové očekávání má logiku. Když někdo může studovat tři roky a zdarma a získá vysokoškolský titul, proč by měl studovat tři a půl roku, se školným, byť nízkým, a titulem dis. Nevím, jestli je to nenasycením trhu, nebo si žáci uvědomují potřebu dalšího vzdělávání, ale my jsme letos zaregistrovali rekordní počet přihlášek. Chystala jsem se sice na to, že v září přijde polovina přijatých studentů, ale přišli všichni!“

V Liberci zatím bakalářské studium tohoto směru není, nejbližší se otevírá v Hradci Králové – nicméně i tady se na univerzitě připravuje.

„Počítala jsem s tím, že část učitelů přejde na vysokou školu, ale když je takový zájem? Těžko dnes odhadnu, jak se bude dál situace vyvíjet. A co se týče Zdravotnického asistenta? Možná se v daném roce na Liberecku narodilo víc dětí než obvykle, ale na první kolo přijímacích zkoušek přišla téměř stovka uchazečů. Přitom jsme otevírali dvě třídy. Na útlum zdravotnického školství, který visel ve vzduchu, to prozatím nevypadá,“ dodala B. Bubeníková.

PETR HUSNÍK

Oborové přesuny podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních:

Všeobecná sestra se z maturitního studia přesune na bakalářské studium s možností studovat ji dál i na vyšší odborné škole. Obory Zdravotní laborant, Zubní technik, Dietní sestra a Ortopedicko-protetický technik budou na střední škole nahrazeny obory Laboratorní asistentem, Asistentem zubního technika, Nutričním asistentem a Ortoticko-protetickým technikem. Zákon počítá se zavedením oborů pod dosavadním názvem na vyšších a vysokých školách. Obor Farmaceutický laborant se bez náhrady přesouvá do vyššího zdravotnického studia pod názvem Farmaceutický asistent. Z vyšších zdravotnických škol zmizí obory Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči, Diplomovaná sestra pro psychiatrii, Diplomovaná porodní asistentka, Diplomovaný ergoterapeut, Diplomovaný fyzioterapeut, Diplomovaný radiologický asistent a Diplomovaný oční technik. Tyto obory nahradí buď specializační kurzy, nebo vysokoškolské studium. Oční optik přestává být zdravotnickým pracovníkem.

Pracovní uplatnění zdravotnického asistenta

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta. Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. (Z učebního plánu Zdravotnického asistenta)

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz