archiv
Učitelské noviny č. 21/2003
tisk článku

V Ostravě se rozjíždí střední waldorfská škola

Přibližně před rokem jsme psali o střední waldorfské škole, kterou chtěl Moravskoslezský kraj zřídit v Ostravě (UN č.19/2002). Ministerstvo školství tehdy řeklo NE a jako důvod označilo fakt, že žádost obdrželo až tři měsíce po termínu daném zákonem. Letos už jsou v Ostravě spokojenější. Na konci ledna byla škola zařazena do sítě, v dubnu se konalo první kolo přijímacích zkoušek, 15. května druhé. Dnes už je jasné, že v září přivítá Střední odborná waldorfská škola 28 žáků.


„Chápu, že zástupci waldorfských škol usilují o přesah na střední školu. Jak jinak mohou dokázat, že pedagogika, kterou vnímáme jako alternativní, může mít blahodárné působení na rozvoj osobnosti dítěte?“ říká zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje JAROSLAVA WENIGEROVÁ, která se o zřízení první samostatné střední waldorfské školy u nás zasloužila. Dosud totiž existuje gymnázium a střední odborné učiliště pouze jako součást waldorfské základní školy v Příbrami.
„U zrodu naší waldorfské základní školy jsem stála od samého počátku, tehdy ještě jako vedoucí školní inspektorka tady v Ostravě. Štěstí dětí vidím v tom, když se mohou rozvíjet v souladu se svými možnostmi a potřebami a právě to jsem našla ve waldorfské pedagogice. Líbí se mi, že staví na kreativitě dítěte,“ vysvětluje, proč se snažila pomoci střední waldorfské škole na světlo.
„Pronájem budovy jsme vyjednali s obvodem Moravská Ostrava-Přívoz, ředitel má jmenovací dekret, platový výměr, ví, co má dělat. Dveře k nám má vždycky otevřeny.“

KDO PŘICHÁZÍ DO ŠKOLY

Tento školní rok ještě BŘETISLAV KOŽUŠNÍK, ředitel SOŠ waldorfské dokončí jako učitel waldorfské ZŠ v Matiční ulici. Roční zpoždění ho mrzí hlavně proto, že nemohli vyjít vstříc rodičům, kteří s nimi tehdy o zřízení střední školy bojovali. Ani letos si souhlasem MŠMT nebyli dlouho jistí; nerozjížděli proto žádnou velkou propagační kampaň ani mezi rodiči žáků, kteří letos waldorfskou ZŠ opouštějí. Nechtěli je zklamat (i když ne vlastní vinou) jako ty před rokem. Od začátku počítali s tím, že otevřou jediný ročník, k němuž budou postupně přidávat další.
Stanovili jste si kritéria pro přijetí žáků? – zeptali jsme se B. Kožušníka: „Museli splnit aspoň na jednu třetinu úkoly z českého jazyka a matematiky, důležitý byl pro nás osobní pohovor, který navazoval na ukázku z výtvarných a hudebních dovedností uchazečů. Zejména výtvarná část – ilustrace básně Jana Skácela – byla zajímavá, hodně vypověděla o individualitě dětí. Některé byly třeba při pohovoru zakřiknuté, ale kresba prokázala fantazii, kreativitu. Jindy naopak dopředu upozornila, že dítě je sice talentované, ale zakřiknuté, bude vyžadovat zvláštní přístup učitele, aby mu dodal sebedůvěru.“

JAK SE ZDE BUDE UČIT

Škola má podobně jako gymnázium všeobecné zaměření, počítá s tím, že její absolventi budou pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole.
Úkoly z estetickovýchovných předmětů chtěli dát učitelé budoucím žákům na vědomí, že právě tato oblast bude ve výuce zaujímat významné místo. „Filozofie waldorfského školství říká, že ten, kdo dokáže vnímat umění, snáze pronikne k obsahu informací.“ Důraz bude kladen také na pedagogicko-sociální oblast a na filozofii. To, že jde o střední odbornou školu, časem umožní otevřít i praktické obory, v jejichž přípravě by měl být dán větší prostor všeobecně vzdělávacím předmětům, například dějepisu. „Ale to je ještě věc budoucnosti.“
Čím se budete lišit od gymnázia?
„Především stylem výuky, která bude zčásti podobně jako na základní škole probíhat v epochách. Ranní blok většinou třítýdenních epoch bude patřit do 10.00 hod. všeobecně vzdělávacím předmětům, jako je jazyk český, matematika, zeměpis, fyzika. Po 10.00 hod. přijdou na řadu umělecky nebo praktičtěji zaměřené třítýdenní epochy věnované vždy určité vzdělávací oblasti. Po 12.00 hod. pak je otevřen prostor předmětům jako jsou cizí jazyky, cvičení z českého jazyka, z matematiky, ale taky tělocvik. V druhém ročníku se budou muset studenti rozhodnout, jestli si pro další dva roky zvolí humanitní nebo technickou větev; tomu pak bude podřízen výběr vzdělávacích předmětů. Jsem přesvědčen o tom, že právě systém epoch svým soustředěním vždy na jednu oblast přímo nahrává individuálnímu přístupu. Student se může cíleně připravovat na obor, kterému se chce dál věnovat a zároveň rozvíjet svoje schopnosti i zájmy.“

PŘÁNÍ DO BUDOUCNA

„Když se před několika lety objevilo varování, že waldorfské školy nedokáží připravit žáky na středoškolské studium, připravila ČŠI speciálně zaměřenou tematickou inspekci, která konstatovala, že tomu tak není. Teď to už několik let potvrzují absolventi waldorfských škol, kteří úspěšně studují na různých typech středních škol,“ říká J. Wenigerová. „Právě v pestré nabídce vzdělávacích programů vidím obrovskou šanci posunout kvalitu výchovně vzdělávací práce. Může tomu pomoci i waldorfská škola, i když je menšinová. Teprve až budou rodiče spokojeni s nabídkou škol - protože si mezi nimi najdou tu, která bude jejich dítěti šita na míru - přestaneme mluvit o tom, že musíme naše školy transformovat.“

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/baner-kemp-390x60_2.png
reklama
veletrh_vedy_125x125.jpg
ucebnice
vizab_240x100.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
33%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz