archiv
Učitelské noviny č. 20/2004
tisk článku

Přestaneme být samostatně uvažujícími pedagogy?

Již dlouho se v pedagogickém tisku objevují články, které radí jak pracovat v nových podmínkách školství, jak řešit problémy násilí, šikany a negativních jevů, jak formovat a vytvářet klidné školní klima. Většina ředitelů na základě těchto rad vlastně pracuje v klidných, takřka idylických podmínkách, je podporována rodičovskou i ostatní veřejností. Vstřícné a chápající pracovní kolektivy jsou a pracující tvůrčím způsobem. Vedení školy je ale nespokojené, protože mu zcela určitě chybí trochu vzrušení, zdvihnutí hladiny adrenalinu a protože někteří nemohou provozovat extrémní sporty, považuji za dobré uvést několik možností, jak klidné hladiny rozčeřit.


Kolo první

Vložte do školních řádů alespoň nepatrnou zmínku o chování mimo školu. Přinese Vám to zcela jistě šanci, že mimo vyučování, mimo prostory školy, dříve než 15 minut před vyučováním zjistíte nevhodné, nesprávné chování žáků, dokonce i ubližování ostatním dětem. Dokonce i pokřikování na přicházející pracovníky školy a když budete mít štěstí, tak i možné jejich přímé napadení.

Zachovejte se jako každý odpovědný člověk. Napište poznámku, navrhněte kázeňské opatření,případně sníženou známku z chování. (Omlouvám se za termín snížená známka z chování – podle kontrolních orgánů takový termín v žádné vyhlášce, zákonu nebo nařízení neexistuje).

A když budete mít trochu štěstí na rodiče, kteří za každou cenu obhajují jednání svých dětí – adrenalinová situace je tu.

Nejprve dostanete odpověď rodičů, že s daným opatřením nesouhlasí.

Jejich stížnost bude řešit zřizovatel ( Komise pro výchovu a vzdělávání – cca 7 lidí). V takových komisích ale zasedají většinou lidé, kteří mají s výchovou a vzděláváním zkušenosti. A pokud budete mít zase trochu štěstí, Vaše rozhodnutí potvrdí.

KOLO DRUHÉ

Případem se bude zabývat ČŠI. Ne přímo stížností, ale bude u Vás provedena kontrola s obsahem: dodržování platných předpisů. Zde se určitě v inspekční zprávě dozvíte o tom, že zařazením zmínky o chování mimo školu překračujete své kompetence a porušujete Metodické pokyny. To, že jsou pouze doporučením a jejich realizace se řídí podmínkami jednotlivých škol, které mají právní subjektivitu, není podstatné. Bude Vám oznámeno, že je nutno se striktně držet Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení, ze kterého jasně vyplývá, že za chování žáků a přijímání výchovných opatření v době mimo vyučování, přestávky apod., nesou odpovědnost zákonní zástupci žáků.

Podepíšete převzetí zprávy, případně i protokol a čekáte.

Poznámka na okraj: šetření ČŠI stojí mimo čas zúčastněných i cestovní náhrady a další náležitosti vydané z kapes daňového poplatníka.

Kolo třetí

Protože rodiče se seznámí s obsahem zprávy (je zcela lhostejné jakým způsobem) opět se obrátí na zřizovatele, který ale již případ projednal a zaslal svoje vyjádření. Pokus o uzavření celého případu, opět při troše štěstí, narazí na jednotné stanovisko školy a zřizovatele, které však nevyhovuje stěžujícím si rodičům.

Kola třetího se účastní nejméně náměstek primátora (zástupce starosty), vedoucí odboru školství pověřené obce, vedení školy. Jednání zpravidla proběhne v odpoledních hodinách.

Kolo čtvrté

Na škole lze očekávat návštěvu nejvyšší – pracovníky úseku vyřizování stížností MŠMT ČR až z Prahy. Při této návštěvě se dozvíte stejná fakta jako v inspekční zprávě. Opět se dozvíte o překročení své pravomoci a je vám doporučeno rozhodnutí radši revokovat. Předpokládá se i jednání těchto pracovníků s nejvyššími představiteli zřizovatele.

Kolo páté

Začnete přemýšlet, jakým způsobem předložíte návrh kolegům, kteří případ projednávali na pedagogické radě. Jak bude výchovně působit na žáky školy skutečnost, že i vážný přestupek, který způsobil hospitalizaci, není nijak potrestán jen proto, že se nestal přímo ve škole při vyučování.

Přinese vám to možná několik probdělých nocí, případně příjemný úbytek na váze, mohou se dostavit i zdravotní potíže.

Budete také přemýšlet o tom, jak je možné, že na jedné straně se stále hovoří o nutnosti účinného boje proti zvyšující se agresivitě, šikaně, o nutnosti spolupráce s rodiči a jednotném působení školy a rodičů v této oblasti. Na druhé straně jste nuceni všem těmto jevům pouze přihlížet bez jakékoli možnosti reakce, mimo přivolání policie. Máte také možnost osobně zasáhnout, vystavujete se ale nebezpečí případné žaloby za napadení dítěte.

Myslíte si, že to není možné?

Stalo se na jedné škole, v jednom městě, v roce 2004!

Co říci na závěr? Z výše popsaného případu jsme si udělali závěr: Přestaňme být pedagogy, lidmi se samostatným úsudkem. Staňme se loutkami, které přesně dodržují protichůdné a často nesmyslné předpisy a nařízení. Zavírejme oči před tím, co nemůžeme ovlivnit. Pak teprve bude škola tím místem, kde opravdu platí zásada: Dítě je nedotknutelné, škola nemá právo do jeho jednání mimo školu zasahovat. Pomůžeme tím rodičům vychovat člověka, který bude přesvědčen o tom, že má neomezené možnosti. Pokud se skutečně něčeho dopustí, stačí najít tu správnou mezeru v zákonech a nařízeních, a nic se nestane.

(Jméno i adresa autora jsou v redakci UN)

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz