archiv
Učitelské noviny č. 20/2004
tisk článku

Potřebujeme geniální děti

Každý učitel zná úlevu, kterou zažije, když se ve třídě najde dítě, na které se může kdykoliv obrátit. A ono zná odpověď. Prostě chytrý žák, tahoun třídy. Možná občas zazlobí, ale bývá to dítě, na které se ještě po letech vzpomíná.

Přesto inteligence není všechno. Stejně jako vysiluje kantora dítě, se kterým je obtížné se domluvit kvůli jeho postižení, podobně ho vysiluje dítě mimořádné. Mimořádně nadané v jedné oblasti, když třeba v jiných i selhává. Dítě jednostranně geniální. I tam musí být pořád ve střehu, pořád musí uvažovat, jestli je pro něho úkol dostatečně těžký, jestli náhodou ho nebude mít obratem ruky splněný postupem, který ani kantora nenapadl – a nezačne zlobit, vykřikovat drzosti, pošťuchovat spolužáky, dělat schválnosti, aby na sebe upozornil.

Kéž bychom mohli i pro toto dítě dostat asistenta pedagoga, touží učitelé! Kéž bychom měli nárok na nižší počet dětí v takové třídě, na vyšší normativ. Pak bychom mohli nejen efektivně bojovat o rozvoj jeho talentu, ale také pomoci mu překonat problémy, které pramení z jeho výjimečnosti. Problémy ve vztazích s vrstevníky, problémy s respektováním autorit, problémy se sebepojetím.

Koncepci o výjimečně nadané děti školství skutečně potřebuje. Oblast poradenství pokrývá nová koncepce vytvořená IPPP, na www stránkách MŠMT pak je vystavena koncepce odboru základních škol, která s představou IPPP úzce koresponduje. Není sice pravda, že by dosud nic neexistovalo – hovořilo se však o nadaných hudebně, pohybově, výtvarně. Na školách vznikaly „matematické“ či „jazykové“ třídy, pro nadané měla být víceletá gymnázia. Bohužel, řada žáků v těchto třídách či školách nepatří ani mezi mimořádně nadané, ani mezi nadané. Často jsou pouze dobře motivovaní ke školní práci, což je sice dobře, ale trochu málo.

Je třeba mimořádné talenty podchytit a pomoci jim – protože prostě pomoci potřebují. Jsou také výjimeční, mají také speciální vzdělávací potřeby - jako ti na vozíku či nevidící. Jen trochu jinak. A jestliže postižení potřebují většinou pomoci od nás, my můžeme zanedlouho potřebovat pomoc právě těch výjimečných, mimořádně nadaných, kteří dokážou nacházet řešení problémů, které by ostatní ani nenapadla. A právě taková mimořádná, geniální řešení mohou pomoci naší republice v tom, aby se prosadila v tvrdé konkurenci našich nových přátel, v ostré konkurenci států Evropské unie.

Radmil švancar

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz