archiv
Učitelské noviny č. 20/2003
tisk článku

Velká síla umění

V letošním školním roce si ZUŠ Marie Podvalové v Praze - Čakovicích připomíná 30. výročí svého vzniku. Je významným centrem umělecké výchovy a vzdělávání dětí i mládeže Čakovic, Miškovic, Třeboradic, Letňan a Prahy-východ. Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti. Připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.
ZUŠ má v místě svého působení bohatou tradici. Vznikla ve školním roce 1972 - 1973 jako menší státní škola umístěná v čakovickém zámku. Dnes má 570 žáků a 32 pedagogických pracovníků. Prvního ledna 2002 jí byl propůjčen četný název "Základní umělecká škola Marie Podvalové", neboť tato operní pěvkyně se v Čakovicích narodila a škola má velmi početně zastoupené pěvecké oddělení se čtyřmi pedagogy.
V ZUŠ působí několik komorních souborů v různém složení, pěvecké sbory a hudební jazzová skupina. Škola vychovala mnoho profesionálních hudebníků, kteří dnes působí jako sólisté v oblastních divadlech nebo orchestrální hráči v symfonických tělesech. Cílem však není pouze připravovat děti pro uměleckou dráhu, ale především vychovat citově bohatého člověka. Poskytnout základní umělecké vzdělání a rozhled, naučit ho poznávání kulturní hodnoty a vážit si jich. Bez estetické výchovy nelze docílit plnohodnotného rozvíjení lidské osobnosti jako celku.
Krásné zámecké prostředí, ve kterém škola působí, je samo o sobě umělecky inspirativní, a proto není divu, že během školního roku probíhá v koncertním sále mnoho koncertů pro veřejnost, výchovné koncerty, vánoční koncerty, absolventské koncerty, koncerty učitelů a přátel z bratislavské spřátelené školy, třídní předehrávky a výstavy výtvarného oddělení.
V ZUŠ vyučují zkušení pedagogové a výkonní umělci, procházejí jí žáci v obrovském věkovém rozpětí od pěti do dvaceti pěti let a to je specifikum, které jiná škola nemá.
Je velkou radostí všech pedagogů být po mnoho let přítomen procesu, kdy se z malého človíčka, žáčka se stává dospělý člověk s laskavým a chápajícím pohledem na svět i na život, se všemi problémy, které přináší. Velká síla je v umění a ne nadarmo se říká, že jeho prostřednictvím se dorozumíme na celém světě a se všemi národy.

IVANA HEŘMÁNKOVÁ,
ředitelka ZUŠ M. Podvalové,
Praha 9 - Čakovice

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz