archiv
Učitelské noviny č. 18/2004
tisk článku

Obce a platy učitelů

„Loni jsme přidali naší škole asi 180 000 korun na přilepšení učitelům, letos možná taky ještě něco přihodíme,“ řekl mi v době nedávné hodinové stávky proti snížení 13. 14. platů starosta Králova Dvora Karel Mencl. Je prý přece nesmysl, aby se ve školní třídě tísnilo přes třicet dětí. To radši připlatí nějaké peníze a udrží přijatelný počet žáků na třídu. Zeptali jsme se tedy i jiných starostů:

Přidáváte svým školám na platy učitelů?


PAVEL ČÍŽEK, Spálené Poříčí, Plzeňský kraj. (Cca 2500 obyvatel, jedna úplná ZŠ, byla sloučena se dvěma mateřskými školami.)

Snažíme se zvyšovat peníze pro školu na její materiální vybavení, ale na platy učitelů bych přispíval nerad. To si musí škola vyřešit v rámci svého rozpočtu sama. Letos se například slučovaly třídy… Podporujeme však učitele jinak – mají třeba přednost při přidělování bytů. Právě tento týden jsem školu upozorňoval, že dostavujeme nové byty, aby se zájemci přihlásili, než začneme sestavovat standardní pořadník.

Přes deset let však přispíváme na platy nepedagogických pracovníků – školníků. Máme totiž složité vytápění škol, potřebovali jsme odborníky – a za platy, které pro tuto profesi může nabídnout škola, bychom je prostě nesehnali. Je to náš zájem, chceme, aby se lépe starali o náš majetek.

Neobávám se, že bychom měli problémy s udržením základní školy. Počet dětí nám sice nyní ještě klesá, jde hlavně o děti z vesnic, které dojíždějí. Pokud se ale tento propad překoná, přijde zase růst počtu dětí. Proto bychom se určitě rozhodli v případě nutnosti připlatit i na platy učitelů, abychom školu udrželi. Ale nemyslím, že to bude nutné.

RENÉ BOLVARI, Kynšperk nad Ohří, Karlovarský kraj. (Cca 5100 obyvatel, jedna ZŠ sloučená před osmi lety ze dvou, zhruba 700 žáků, pod ZŠ včlenili i bývalý Dům dětí a mládeže.)

Škola o peníze na platy učitelů nežádá – a my bychom ani nepřispěli. Myslím, že peněz na platy učitelů podle současných tabulek je dost. Jestliže stát nařizuje povinnou školní docházku, musí najít peníze na to, aby učitele zaplatil. Nepřispíváme ani na platy nepedagogických pracovníků, ale z provozního příspěvku je možné platit „dohody“ nebo „dodavatele“, tam si může ředitel pomoci.

Dovedu si představit, že se školy dostávají do problémů, že nemají ani na tarify – důvodem může být i věkové složení sboru. Právě v některých okolních malých obcích mají potíže udržet školy a dá se očekávat, že jejich žáci posílí naši školu. Konečně, díky tomu, že naše škola dnes plní i funkci bývalého Domu dětí a mládeže, má ve svých kroužcích zapsáno tolik dětí, že krajský úřad zvýšil na tuto oblast limit pracovníků a navýšil i prostředky na jejich platy.

Soustředíme se spíš na investice do školství, na obnovu majetku. Spolu s odpisy chceme dát v tomto volebním období (tedy do roku 2006) okolo 14 milionů korun.

EVŽENIE JECHOVÁ, Domašov nad Bystřicí, Olomoucký kraj. (Cca 490 obyvatel, jedna ZŠ v obci, pouze 2. stupeň, na 1. stupeň chodí děti do ZŠ Jívová nebo jezdí do Šternberka, kam je lepší spojení.)

Na platy učitelů přispíváme už deset let a v řádu statisíců, takže nás letošní stav nepřekvapil. Navíc jsem v klidu – vždycky přijde jeden rozpočet, pak další a pak třeba ještě další dva. Takže i dneska čekám, jestli se první čísla změní. Pokud by se to nestalo, museli bychom částku, se kterou jsme pro školu počítali, zvýšit. Letos by to mělo být ale méně peněz než loni, protože jde o pokrytí školy jen do června. Školu máme totiž poslední rok, letos skončí. Už teď máme pouze 9. třídu. Určitě by bylo lepší, kdyby v obci zůstala, ale když nejsou děti… Pak budeme také zjišťovat, jestli kraj proplatí odstupné propouštěným učitelům, nebo jestli tato povinnost zůstane na nás.

JINDŘICH WURM, Frýdlant, Liberecký kraj. (Cca 7500 obyvatel, jedna ZŠ spojená z více škol.)

Ekonomicky je pro nás model spojených škol výhodnější. Na platy učitelů nepřidáváme. Klesá ale počet dětí a škola musí ubírat počet tříd a tím i počet učitelů. Ohroženy jsou ale školy v okolních malých obcích, ty podle pravidel, která nastavilo MŠMT, nic dobrého nečeká. Musíme ale počítat s penězi na dorovnání platů kuchařek. Kdybychom měli víc školních kuchyní, dostaneme od kraje peníze na víc pracovníků, než máme dnes. Snažíme se ale šetřit, kuchyň je jen jedna a jídlo rozvážíme. Na to jsou ale potřeba další pracovníci, na které se ale v rozpočtu nemyslí, přestože je to ekonomicky výhodnější model.

OLDŘICH KLOBAS, Dobruška, Královéhradecký kraj. (Cca 7100 obyvatel, dvě sloučené ZŠ ve čtyřech budovách.)

Na mzdy učitelů školám nepřidáváme, školy to nepotřebují.

JINDŘICH SKOČDOPOLE, Polná, Kraj Vysočina. (Cca 5000 obyvatel, jedna sloučená ZŠ s 650 žáky. Dříve tu byly dvě ZŠ, z toho jedna velmi malá, nevhodná pro právní subjektivitu, a jedna ZvŠ, ze které se stala speciální třída při ZŠ.)

Rada města přijala usnesení, ve kterém jsme vyslovili nesouhlas s pravidly financování škol v roce 2004, které sestavil kraj. Nechci sice, aby byly zrušeny malé školy, tato pravidla však hendikepují školy velké. Město ale nebude dofinancovávat náklady na mzdy učitelů. Nepřijde mi to normální. Už takhle město platí jako zřizovatel kompletně celé provozní náklady. V posledních letech tvrdím, že se nikdo nezabývá tím, kolik financí do školství plyne. Existuje MŠMT se stovkami zaměstnanců, existují kraje, „trojkové“ obce, kde jsou další úředníci. Pokud se tento systém nezmění, na školství nikdy peníze nebudou stačit.

Nicméně myslím, že se naše škola se snížením počtu úvazků vypořádá, radikální řezy letos nečekám. Na pokrytí tarifních platů zbude, ale na osobní ohodnocení už ne.

Tím, že jsme sloučily malou školu, která má stále méně žáků, s větší, vyhnuli jsme se nutnosti žádat o výjimku a na platy učitelů přidávat.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz