archiv
Učitelské noviny č. 10/2006
tisk článku

Nový správní řád

Kypřící prášek administrativy

Když budu dodržovat správní řád, nebudu dělat nic jiného! Copak v tom parlamentu nepřemýšlejí? Proč se nezeptají, jak nám taková norma likviduje čas? Tak se zlobil do telefonu ředitel školy, který narazil na problémy, jež mu způsobil nový správní řád, platný od začátku ledna. Zeptali jsme se tedy jeho kolegů:

Zkomplikoval vám nový správní řád život?


Radovan Langer, ředitel Gymnázia Hranice, předseda sekce vedoucích pracovníků ČMOS pracovníků školství

Když jsem si přečetl všechny povinnosti, které musíme plnit, šla mi hlava kolem. Vezměte jen přijímací řízení. Každou přihlášku musíme evidovat pod číslem jednacím, vést o ní spis od zahájení správního řízení až do rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a nabytí právní moci… Podobný režim mají veškerá rozhodnutí ředitele školy - například o povolení změny oboru, o podmínečném vyloučení, o vyloučení, povolení přestupu, povolení opakování ročníku. Když to trochu přeženu – jakmile ředitel otevře pusu, musí začít plnit správní řád. Administrativa se tedy rozhodně výrazně navýší.

Dřív jsme byli pověřeni školským zákonem k výkonu státní správy. Taky jsme tato rozhodnutí vydávali, ale nebylo okolo toho tolik administrativy, tolik papírování.

Pro představu – otevíráme tři třídy, to představuje 90 žáků. Přihlásí se nám 180 zájemců. Musíme tedy založit 180 spisů, odeslat 180krát rozhodnutí o zahájení správního řízení, 180krát rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, navazuje řešení jejich odvolání, pokud nevyhovíme (zase všechno písemně), může se žadatel odvolat k našemu zřizovateli – ke krajskému úřadu (to všechno dřív bylo taky, ale jednodušší), pokud ten odvolání zamítne, může se teoreticky nově obrátit na soud.

Je to pro nás víc práce, kterou ale nemůžu nějakým příplatkem zaplatit, vydáme také víc peněz na poštovné, peníze navíc jsme ale nedostali. Státní rozpočet na to nepamatoval, musíme se s tím tedy vyrovnat v rámci pracovníků, které máme, a v rámci stávajícího rozpočtu. Proto myslím, že by bylo dobré, kdyby byla rozhodnutí ředitelů škol ze správního řádu vyňata. Hodně by nám to zjednodušilo život.

Hana Stýblová, ředitelka Mateřské školy a Základní školy Vřesinská v Plzni-Božkově, viceprezidentka Asociace ředitelů základního školství

Určitě zkomplikoval. Hodně vzrostla administrativa. Jsme neúplnou základní školou, spojenou se školou mateřskou. Do základní školy i do mateřinky jsme podle starého správního řádu přijímali i dřív. Jen jsme měli možnost neinformovat každého zájemce zvlášť, ale vyvěsit seznam přihlášených a pak seznam přijatých.

Teď je to složitější, pro nás i pro rodiče. První zkouškou pro nás jsou zápisy. Nicméně – zvládli jsme zatím všechno, zvládneme i správní řád. Ale narážíme na problémy. Například – rozhodnutí musíme dávat jen jednomu zákonnému zástupci, nebo oběma rodičům? Na jednom školení řeknou, že musíme obesílat oba rodiče, což je ale pro nás velmi drahé. Na jiném školení se ale tvrdí, že rodiče – i rozvedení – mají povinnost vzájemně se o výchově dítěte informovat, že tedy stačí zaslat rozhodnutí jen jednomu…

Musíme zavádět nový spisový řád, musíme mít úřední desku - ta mě rozčílila, ani na „horké lince“ministerstva vnitra mi neřekli, co na ní mají školy vyvěšovat.Obecně platnou vyhlášku tedy asi opravdu vydávat nebudeme, hledat dítěti rodiče taky ne – obvykle přece chodí do 1. třídy zapsat rodiče své dítě, tyto děti se nechodí zapsat samy… Je to prostě nedomyšlenost autorů správního řádu.

Nicméně máme úřední desku na internetu (prázdnou), koupila jsem do školy a vyvěsila i takovou malou úřední desku a kraj slíbit, že nám pomůže, aby nemusela být prázdná. Tak doufám, že toho nebude moc, jak říkám, pořídila jsem jen takovou malou. Je to celé takové humorné…

Vladimír Moškvan, ředitel Základní školy Chalabalova v Brně, předseda Asociace českých daltonských škol

Museli jsme se s novým správním řádem vypořádat. Přinesl nám rozhodně víc práce, rozdělili jsme si ji ale mezi sebou a tak jsme její nárůst zvládli. Hodně nové práce přinesl nový správní řád mým zástupkyním, určitě budeme mít i vyšší náklady na poštovné, protože tato norma ukládá povinnost rozesílat mnoho rozhodnutí. To se snažíme minimalizovat užším kontaktem s rodiči a předáváním těchto rozhodnutí osobně proti podpisu.

Nicméně nemáme s novým správním řádem zásadní problémy. Zvládáme to, byli jsme připraveni a od začátku roku nenastala nějaká výrazně obtížná situace. Máme vytvořeny nové formuláře, které jsou pro jednotlivá rozhodnutí potřebné. Nejvíc práce totiž od nás nový správní řád vyžadoval v době, kdy jsme se na něho připravovali. Některé formuláře jsme sice dostali od zřizovatele a také od odboru školství krajského úřadu, některé jsme si ale museli modifikovat či vytvářet podle pravidel daných správním řádem. Ale nebyli jsme v tom úplně sami.

Nic jiného nám nezbývalo, vzali jsme to stoicky a připravili jsme se tak, abychom byli schopni zákon naplnit. Naše škola má mnoho zahraničních kontaktů. Víme, že v jiných státech plní ředitelé o mnoho víc správních úkonů než doposavad u nás. Nový správní řád nás tedy touto zvýšenou zátěží přibližuje Evropské unii. Je ale třeba se ptát, jestli mají všechny úkony, které jsou nám ukládány, smysl. Doufám, že jsou změny dlouhodobě promyšleny. Pokud směřujeme záměrně k dokonalejšímu systému, jsou změny v pořádku. Jestli jsou to ale jen změny pro změny a po krátké době se pravidla zase budou měnit, pak to dobré není. Jsme zvyklí se přizpůsobit, ale musí to mít smysl.

Hana Poláková, vedoucí odboru školství jihomoravského krajského úřadu

Krajskému úřadu nový správní řád život moc nezkomplikuje. Máme tu dost odborníků, právníků, kteří tuto práci navíc zvládnou. Obávám se ale, že zkomplikuje život našim školám. Tam totiž právníci nejsou a vypořádat se s textem správního řádu bude obtížné. Hlavní problém je v tom, že na úrovni školy, v rámci prvního kola správního řízení je „správním úřadem“ ředitel školy. Nemůže tedy delegovat některé kompetence na jiné pracovníky školy, všechno musí zpracovat sám. Bude to tím pádem veliká zátěž pro školy.

Na naší úrovni je správním orgánem „krajský úřad“, je tedy možné úkoly rozdělit mezi úředníky. Na škole tomu tak není.

Je pravda, že správní řád přinese i vyšší náklady, musí se doručovat rozhodnutí do vlastních rukou, to není laciné. Střední školy ale na to rozesílání byly zvyklé, dokážou si to zorganizovat. A základním školám doporučujeme, aby měly připravené formuláře, správní rozhodnutí vydávaly na místě „z ruky do ruky“ proti podpisu. Dají se najít úsporné cesty řešení – i na mateřských školách. Nicméně to vnímám jako nepřiměřené zvyšování zátěže ředitelů škol.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/rinosport_390x60px.jpg
reklama

ucebnice
okentes2018-a.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
53%
26%
21%
logosik_240x100.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz