archiv
Učitelské noviny č. 10/2004
tisk článku

Kocourkovské výjimky

Udělování výjimek podle § 6, zák.29/1984 se nyní logicky stalo velmi choulostivou záležitostí, vždyť může vést až ke zrušení školy. Jako ředitel velké školy (nebo raději větší školy) jsem jednoznačně na straně paní ministryně Buzkové, ale…

V každém rezortu, takže i ve školství, musí platit pouze jedna spravedlnost pro všechny. Proto o zachování „málotřídek“ musí jednoznačně rozhodnout zřizovatel! Vždyť právě zřizovatel bude ze svého rozpočtu „držet nad vodou“ školu, která se z přiděleného normativu prostě neuživí! To by mělo být jasné a nezpochybnitelné. To vše je v pořádku, ale pouze v případě, že je to jediná škola v obci!

Proč jsou ale udělovány výjimky i tam, kde jsou v obci školy dvě? Představte si obec, kde v 1. třídě jedné školy je 8 dětí a v první třídě druhé školy je 30 dětí!

Obě školy jsou od sebe 300 metrů… Ano, to je realita!

O existenci obou škol rozhodla obec, požádala o výjimku, má na to právo. Konečný souhlas však dává někdo jiný, jak kompetentně, ať posoudí čtenáři!

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz