archiv
Učitelské noviny č. 08/2004
tisk článku

Mrazík z Boskovic

Část loňského roku na Základní škole Slovákova v Boskovicích byla ve znamení příprav divadelního představení s názvem Mrazík. Divadlo se hrálo více než týden na několika místech našeho regionu – nejdříve v Boskovicích, poté díky dobrému přijetí také v Blansku a Olešnici. Představení zhlédli žáci základních, mateřských a speciálních škol i dospělá veřejnost. I přes věkovou různorodost si každé publikum snad našlo něco pro sebe – ať už slovní humor, pestré kostýmy, kulisy, živá taneční vystoupení nebo hudbu.

Divadlo nacvičili žáci základní školy společně s absolventy této školy za režijního vedení učitelky Anny Kocmanové. Sám název napovídá, že inspirací se stala známá ruská filmová pohádka. Autorka scénáře Anna Kocmanová (za přispění Pavlíny Pulcové) se sice držela filmové dějové osnovy, ale text sám je aktualizovaný, přizpůsobený současnému mladému divákovi, je psán ve verších a nepostrádá vtip a hravost.

Realizace představení byla náročná a vyžadovala nemalý organizační talent A. Kocmanové. Podařilo se jí totiž do dění zapojit asi sedmdesát lidí. Příprava divadla, která zabrala nejméně půl roku, probíhala v odpoledních hodinách ve volném čase všech zúčastněných, ve školní družině i v hodinách výtvarné výchovy, kde se vyráběly kulisy a kostýmy. Herci a tanečnice vytvořili věkově smíšený soubor od osmi do osmnácti let. Aby vše fungovalo tak, jak má, musel být vytvořen také technický tým v čele s učitelem Vladimírem Klimkem. Celá akce se uskutečnila také díky podpoře vedení ZŠ Slovákova, pomoci kolegů, personálu školy, rodičů a sponzorů.

Závěrem je třeba ještě jednou poděkovat a vzdát hold uměleckým i technickým realizátorům divadla, všem hercům, tanečnicím, kulisákům, protože se zapojili do dění s chutí, odhodláním a zanechali za sebou kus poctivé práce.

Pavlína Pulcová,
ZŠ Slovákova Boskovice

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz