archiv
Učitelské noviny č. 02/2010
tisk článku

OBEZITY SE BOJÍ I ŠTÍHLÉ DÍVKY

 

Polovina českých školáků má potíže s tělesnou váhou. Co s tím? S osvětovými besedami se trefili naprosto přesně. To, že je díky sponzorům mají školy zdarma, hraje přitom jen vedlejší roli. Z reakcí učitelů i žáků vyplývá, že pro významná společenská témata, jakým je třeba právě zápas s obezitou a za zdravý životní styl, se najdou i v napjatém programu jedna až dvě dvojhodinovky ročně. A že také pro žáky to znamená zpestření výuky.
Přestávka jako by nebyla. Doktorka Libuše Němcová z Dětské léčebny v Poděbradech se po zazvonění ocitla v houfu zvědavých děvčat. „Máme správnou váhu? Neměly bychom jíst méně?“ Podobně se jí vyptávaly pohříchu štíhlé dívky ze sedmé třídy štěchovické základní školy. Její poznámky a doporučení braly jako rady od maminky a při druhé hodině „obezitní besedy“ právě ony poslouchaly ze všech nejpozorněji.
Doktorka Němcová dobře zná z vlastní praxe v léčebně smutné osudy tlouštíků, kteří už ve velice útlém věku musejí opustit rodinu a žít poměrně dlouhou dobu ve zcela cizím prostředí. Učí se tam tomu, co dnes vysvětluje lékařka dětem a o čem se školáky mluví i další lektoři osvětového cyklu Obezita není náhoda.
S epidemií 21. století lze – a musí se – bojovat řádnou životosprávou a správným životním stylem. Žákům základních škol v celé republice to už zhruba rok vysvětlují lékaři a studenti posledních ročníků lékařských fakult.
Na plátně se objevuje obrázek tlouštíka a štíhlé postavy: „Na obezitě je zdaleka nejhorší, že se s přibývajícím věkem obvykle zhoršuje a dříve nebo později vyvolává vážné zdravotní komplikace. Otylost je samozřejmě nepříjemná i proto, že člověk prostě špatně vypadá. Nebo si někdo z vás myslí, že tlustý člověk vypadá pěkně?“ptají se lektoři školáků, kteří spontánně reagují.
Setkali se už s více než čtyřmi tisíci žáků základních škol, nejčastěji pátých a šestých tříd. „Začínat s osvětou se musí ve velice útlém věku,“ vysvětluje doktorka Němcová. „Děti jsou vnímavé a nechají se vhodně usměrnit.“ Což ostatně chápe i Všeobecná zdravotní pojišťovna, která projekt Obezita není náhoda podpořila v rámci svého programu prevence; podílí se na něm také společnost Unilever, která chce své současné i budoucí spotřebitele orientovat na zdravou výživu.
 
Inspirace z energetiky
„Zájem škol o obezitní besedy je velký. Ředitelé a učitelé ho signalizovali už při besedách Energie – budoucnost lidstva. S nimi jsme začínali před deseti roky a za tu dobu jsme uspořádali přes 3200 besed, jichž se zúčastnilo více než 130 tisíc žáků základních a středních škol. V posledních letech se nás partneři ptali, zda bychom nemohli v podobném stylu připravit i jiné téma. Zvolili jsme nakonec obezitu, neboť jsme usoudili, a odborníci nám to potvrdili, že je to v dnešním Česku skutečně velká hrozba,“ vysvětluje autor projektu Vladimír Labuda z pořadatelské Agentury J. L. M.
Ostatně zdravotní, nebo chcete-li obezitologický stav populace podobnou osvětu naléhavě potřebuje. Potvrdil to anonymní průzkum, který proběhl mezi 560 účastníky besed na konci minulého školního roku. Ukázalo se, že skoro polovina žáků základních škol ve věku od 13 do 15 let má ve vztahu ke své výšce a pohlaví jinou než ideální váhu. Většina z nich má přitom tělesnou hmotnost vyšší. Obézních je 6 % chlapců a 5 % dívek, nadváhu má 11 % dětí a v kategorii robustní, což už znamená váhu vyšší než ideální, je 26 % žáků a 18 % žákyň. Na druhém konci, v kategorii hubený, což je hmotnost představující už zdravotní rizika, zejména možnost mentální anorexie, byla dvě procenta dívek a žádní chlapci účastnící se průzkumu. Nižší než ideální váhu má však celkem 8 % dětí.
 
Místo pohybu vysedávají u počítačů
Průzkum ukázal nejen stav, ale i hlavní příčiny zvyšujících se problémů dětí s nadváhou a obezitou. Tedy především nesprávný stravovací režim, nesprávné složení potravy a nedostatek pohybu. Pouze polovina dětí jí pětkrát denně v režimu snídaně-svačina-oběd-svačina-večeře, který je podle obezitologa Zlatko Marinova z motolské dětské kliniky jedním ze základních předpokladů správné výživy. Alarmující je zejména zjištění, že 44 % dívek uvádí na otázku, zda snídají denně, občas nebo málokdy, poslední možnost. Dobrá zpráva je, že 92 % dívek a 84 % chlapců téměř denně jí zeleninu a ovoce. Naopak velice špatné je, že 70 % dětí skoro každý den pije slazené limonády, více než polovina dotázaných skoro denně jí sladkosti a 40 % má téměř denně nějakou uzeninu.
Skoro čtvrtina třináctiletých až patnáctiletých se aktivně, tedy tak, aby se zadýchali a zapotili, pohybuje méně než 20 minut denně, a naopak 20 % chlapců a 8 % dívek stráví denně u počítače a televizoru více než dvě hodiny.
 
Hrozí i onkologické choroby
Na osvětovou kampaň Obezita není náhodaby měl na jaře 2010 navázat analogický projekt Rakovina není náhoda (viz www.osvetovabeseda.cz) určený pro studenty středních škol. Podle Vladimíra Labudy jsou z laického hlediska mladí lidé mezi 15 – 20 lety ohroženi spíš drogami a alkoholem než onkologickými nemocemi. Odborníci nicméně potvrzují, že jednak obě zmíněná rizika s riziky onkologickými do jisté míry souvisejí, jednak např. sexuální zvyklosti v tomto věku nikoli nepodstatně ovlivňují pozdější výskyt některých ženských onkologických onemocnění. Co je ale nejdůležitější – podle lékařů právě v tomto věku má člověk největší naději a zároveň nejvyšší čas změnou či vytvořením svých návyků snížit míru pozdějšího ohrožení rakovinou.
„Naše kampaně oslovují mladé lidi, kteří jsou dosud z různých důvodů mimo dosah osvěty. Do jisté míry zprostředkovaně působíme i na rodinné příslušníky - přinejmenším prostřednictvím tiskových materiálů, které se touto cestou dostávají do rodin,“ říká Labuda a pokračuje: „Hlavním problémem prevence totiž je, jak se dostat k lidem, jak je ‚přinutit‘, aby prevenci věnovali pozornost. Forma, kterou používáme, tedy soustavný, celorepublikový a v podstatě každodenní osobní kontakt předních odborníků s relativně malými skupinami třídních kolektivů, je prokazatelně efektivní. Ukazují to opakované průzkumy názorů, které v rámci těchto kampaní organizujeme a jejichž výsledky pak poskytujeme médiím i odborným pracovištím, která se danou problematikou zabývají.“
Karel Drobný
 
< zpět do čísla
banners/1558389600_patron-deti_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1576105200_sos_banner_240x100_4.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
cti2a
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz