archiv
Učitelské noviny č. 45/2008
tisk článku

Umění zatraktivnit knihu

Mnohé pedagogy a rodiče trápí, že se díky okouzlující moci televize a počítače jejich děti vzdalují knize. O to více si naše škola váží nevšední snahy Městské knihovny v Praze 4 - Krči. Její pracovnice si vždy najdou čas pro naše žáky, kteří sem přicházejí v rámci různých exkurzí. Navíc nás knihovna letos oslovila s nápaditou nabídkou besed na různá literární témata.

Velmi oceňujeme zvolený způsob, jak zatraktivnit knihu dětem. Obdivujeme také profesionální přístup, se kterým je výklad přizpůsoben rozumovým schopnostem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V příjemné komorní atmosféře se chování dětí zklidní, jsou schopné se soustředit. O jejich zaujetí svědčí i zvídavé dotazy.

Po každé návštěvě se najdou další a další čtenáři, kteří sem začnou pravidelně docházet. Skutečnost, že se všechny děti do knihovny těší, hřeje u srdce. Důkazem je i dopis adresovaný naší škole po jedné z realizovaných besed:

"Vážený pane řediteli,
jelikož knihovnu v Krči navštívilo už několik ročníků z vaší školy, nedá mi to, abych vám nenapsala o svém nadšení a dobrém dojmu ze všech tříd. Jedna z učitelek navštěvovala naši pobočku už dřív a její osmá či devátá třída na mě udělala týž dojem. Už podle příchodu do knihovny lze hodnotit třídu jako celek. Vaše děti se chovaly vždy tiše, ohleduplně, při besedách živě reagují, jsou zvídavé, přemýšlejí, snaží se o pořádek. Je evidentní, že máte ve škole pedagožky, které své práci rozumějí a dělají ji dobře. Pracovat s takovou třídou je pro mě radost. Nevidím závist, vypočítavost, agresivitu. Není nutné dětem zdůrazňovat, co neumějí, ale pochválit je za to, co jim jde a jak se chovají. Myslím, že mezi pojmy "Ružinovská" a "záruka kvality" lze bez nadsázky napsat rovnítko. Proto všem skvělým učitelkám a asistentkám píšu jedničku s hvězdičkou. Na závěr svých superlativů se těším na nové čtenáře a další spolupráci.
S pozdravem Iva Karásková, MK v Praze, pobočka Krč"
Děkujeme městské knihovně za pomoc při zpestřování výuky a moc si přejeme, aby naše spolupráce fungovala ke spokojenosti knihovnic, vyučujících, žáků i jejich rodičů. Aby byla inspirací pro další školy a knihovny.

Irena Hanžlová, ZŠ praktická a ZŠ speciální, Ružinovská, Praha 4 - Krč
< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz