archiv
Učitelské noviny č. 38/2008
tisk článku

Slunovrat s Hradišťanem

Článek vyšel v UN č. 38/2008

Před nedávnem proběhlo v budově Symfonického orchestru v Hradci Králové unikátní společné představení divadelního souboru Slunovrat - hendikepovaných dětí ze speciálních škol v Hradci Králové a cimbálové muziky Hradišťan vedené Jiřím Pavlicou.

Jako na diváka na mě hluboce zapůsobilo a cítím potřebu se s vámi o tento zážitek podělit. Přestavení zahájil sólově několika svými písněmi Hradišťan, a vytvořil tak atmosféru pro vlastní vystoupení dětí, které v takřka hodinovém programu pohybově ztvárňovaly texty písní Jana Skácela v provedení Hradišťanu, oslavující tak  přirozené a zdánlivě všední věci, jako jsou země, slunce či voda.

Publikum bylo předem upozorněno na to, že v souboru účinkují výhradně hendikepované děti, a tak jsme byli zpočátku všichni připraveni držet palce, aby vše probíhalo bez problémů a dětem se vše dařilo. Brzy se ukázalo, že to jsou zbytečné obavy. Hradišťan  poněkud ustoupil do pozadí a nesmírně citlivým výrazem doslova pobízel děti v jejich projevu.

Ty oblečeny v zářivých krojích a za využití jednoduchých rekvizit působily na jevišti velmi přirozeně. Na jejich tvářích bylo vidět především hluboké zaujetí,  soustředění  a také úsměv a radost. Najednou jsem si uvědomil, že se již nedívám na profesionální hudební soubor, který doprovází hendikepované děti - všichni účinkující splynuli v jeden celek, v němž měl každý svoji úlohu a své místo.  Na jevišti přestalo jít o pohybové ztvárnění jednotlivých písní - odehrával se tam život ve své kráse, úctě jednoho k druhému, pochopení a porozumění.

O hloubce emocí probíhajících publikem mohu napsat jediné. Desetiminutový bouřlivý aplaus vstoje. A samozřejmě přídavky.

Myslím, že náročné přípravy tohoto projektu, za nimiž se jistě skrývá mnoho hodin práce, finanční pomoc sponzorů a mnoho přemýšlení, přinesly pozitivní výsledky. Tím nejkrásnějším způsobem ukázal, že ve společnosti jsou děti, které nedokážou všechno to co ostatní. Ale mohou hodně, když jim pomůžeme.

Pomůžeme jim také, až budou dospělé? Aby se mohly uplatnit podle svých možností, aby se cítily užitečné, aby měly pocit bezpečí a sounáležitosti ? Při vystoupení s Hradišťanem se to povedlo.

 

Petr Zdráhal,

Hradec Králové

banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz