archiv
Učitelské noviny č. 38/2008
tisk článku

O BRANÁCH NA ZAČÁTKU CESTY

Co přinesl projekt ZUŠ Sedlčany

Článek vyšel v UN č. 38/2008

Najednou jsem si připadala jako v jiném světě. Na náměstí vejdete do průchodu - a jste v parku. Oáza zeleně uprostřed města. Stromy, trávník a nevelký dvoupatrový dům. Kolem mumraj. Dospělí si prohlížejí fotografie a výtvarné práce - tu instalované na panelech, tu zavěšené na plotě nebo na šňůrách. O kus dál keramika. Na pódiu instaluje kapela hudební nástroje, děvčata se u mikrofonu rozezpívávají. Premiérovým očekáváním se proplétají děti. Sedlčanská ZUŠ za chvíli slavnostně odhalí zdi, které vznikly jako součást projektu Brány.     

"Každý rok připravujeme nějakou větší akci pro děti a jejich rodiče. Tohle měla být původně jedna z nich," prozradila VLAĎKA KŘENKOVÁ, učitelka oboru výtvarná výchova a zároveň zástupkyně ředitelky ZUŠ Sedlčany. Vracely se tehdy s kolegyněmi z přednášky, která je inspirovala k tomu, aby s žáky zkrášlily bezprostřední okolí školy.

 

OD NÁPADU K PROJEKTU      

Prapůvodní záměr byl jednoduchý: Na zahradě vyrobí kachle, vypálí je a ozdobí jimi staré zdi. Přizvaly si na radu odborníky z řad rodičů a nápad začal košatět. Proč rovnou nevystavět zdi nové? Rodiče nabídli své služby. Zahradní tvůrce připravil na základě společné debaty skici na úpravu zahrady, další věnovali materiál nebo své schopnosti a síly...

"Se zdmi volně postavenými na trávníku se objevily nové možnosti," líčila V. Křenková. "Můžeme je využít jako panely pro galerii pod širým nebem, jako zarámovaní přírodní scény, tanečníci přemýšlejí o stínovém divadle. Kdyby se škole podařilo zakoupit potřebnou techniku, mohli bychom tu pořádat programy pro veřejnost, workshopy, večery výtvarné animace nebo malý filmový klub pro děti. Počítáme s tím, že sem nainstalujeme kamenné stoly a lavice..."

Sedlčany by získaly zajímavý prostor pro relaxaci i setkávání, něco jako uměleckou oázu oddechu.

 

VIZITKA

Člověku se ani nechce věřit, že v nevelké budově nachází útočiště 450 žáků, a to ve všech čtyřech oborech; z toho 50 navštěvuje pobočku v nedalekých Petrovicích. Prostoru tu opravdu moc není, výtvarný ateliér pod střechou je jako dlaň. Ale tanečníci tu mají svůj sálek se zrcadly, literárně dramatický obor zkušebnu, hudebníci učebny pro hru na nástroje. Jen pěvecký sbor už musí cvičit v nedaleké základní škole. Zřizovatelem ZUŠ je město, škola má zejména v panu starostovi výraznou oporu.   

 

PROČ PRÁVĚ BRÁNY

Název projektu vyplynul z ideje, která prolíná veškerým životem školy. Brána jako vstup do prostoru, kde každý najde své místo. Brána k srdci, k sobě samému. Brány, které se otevírají, ale také chrání.

Právě ony se staly námětem na kachle zdobící zdi. Vytvářeli je žáci a učitelé výtvarného oboru. S výzvou ke spoluúčasti na projektu škola oslovila také rodiče, žáky ostatních sedlčanských škol a školek, další místní instituce jako například regionální stacionář, dům s pečovatelskou službou, ale také pana starostu nebo ředitelku knihovny. Děti se vypravily na místo s hliněným kachlem 15 x 15 cm a požádaly o jeho výtvarné zpracování. Vypalovalo se opět ve škole. Nikdo neodmítl. Nakonec se sešlo na 300 kachlů, na výzdobu zdí jich bylo vybráno 269. 

 

JAK SYMBOL VRŮSTÁ DO ŽIVOTA

Brány propojily ke spolupráci všechny čtyři obory ZUŠ.

"Naše výtvarnice jsou velice kreativní tým, ráda jsem jejich nápad podpořila. Potěšilo mne, že se do projektu zapojila celá škola, dnešek je vlastně vyvrcholením celoroční práce," ocenila ředitelka VLADIMÍRA SEVEROVÁ.   

"Do ZUŠ jsem přišla před pěti lety z 2. základní školy Propojení. Možná i proto jsem se od začátku snažila, aby byly propojené i naše obory. V umění souvisí všechno se vším, ostatně i někteří žáci navštěvují víc oborů najednou," vysvětlovala V. Křenková.

Tak například výtvarníci vyjedou spolu s tanečníky do Prahy. Společně navštíví taneční divadlo Ponec, zajdou na výstavu do galerie. Výtvarníci jsou vtaženi do divadelního představení, tanečníci projdou v Anežském klášteře haptickou stezkou, modelují.

"Propojení oborů zakotvíme i v ŠVP, který budeme vytvářet," připomněla ředitelka.  

Zatím se učitelům daří propojovat nejen jednotlivé obory, ale také rodiče a školu, což u zušek zase tak časté není. Chtějí nejen prezentovat svoji práci, ale hlavně se navzájem poznat. Aby rodiče lépe pochopili, o čem základní umělecká škola je. Proto výstavy pro veřejnost, společné akce, proto vystoupení ve škole i mimo ni - v městské knihovně, na louce ve skanzenu. 

"Když se rodiče přesvědčí, že se jejich dětem opravdu věnujeme, že rozvíjíme jejich talenty i duše, přijdou. Vyrábějí s námi keramiku, zazpívají si, zahrají," říká V. Křenková. "Důležité je, že se nemusíme bát experimentů. Když se něco nepovede, nikdo nikomu hlavu netrhne. Hodnotí se zájem a chuť něco udělat pro spokojenost dětí."

o

Zahrada se rozezněla rytmickým bubnováním. To mladíci z Marimba Clubu otevřeli svým vystoupením nejen program k slavnostnímu odhalení zdí, ale také bránu mezi školou a obyvateli města. Usmívali se.   

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz