archiv
Učitelské noviny č. 38/2008
tisk článku

MÁ BÝT I POSLEDNÍ ROČNÍK MATEŘINKY ZA ÚPLATU?

Článek vyšel v UN č. 38/2008

Na programu listopadové schůze poslanecká sněmovny by se měla objevit ve druhém čtení novela školského zákona. Při předchozím projednávání se často ozývala kritika na navrhovanou změnu, která by zrušila bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. V několika mateřinkách jsme se proto zeptali: POVAŽUJETE TENTO NÁVRH ZA ROZUMNÝ, NEBO BYSTE UVÍTALI, KDYBY SE V TOMTO BODĚ ZÁKON NEMĚNIL? 

 

VĚRA JAKOUBKOVÁ, ředitelka MŠ Na Výšinách, Praha 7

Naše Společnost pro předškolní výchovu tento návrh podporuje. Důvodem, proč se před lety rozhodovalo o tom, že by měl být poslední ročník mateřské školy bezplatný, bylo přivést do ní rok před vstupem do základní školy pokud možno všechny děti. Speciálně děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro které by mohl/ bý4 tzv. školkovNÉ překážkou. @řitom( tehdy, pokud rodiče prokázali, ľe Pobírají sociálnÍ dávky, iohli být od pov)nnmrti uhradit ú0latu Za pobyt dětí v mateęské škole zproš4ěni. Qběhlo pár let a mohli bsm% se přesvědčit, že původní úmysl očekávání nesplnil. Děti, kvůli kterým byl poslední ročník bezplatný, do mateřské školy stejně nepřišly. Nedostavily se ani do přípravných ročníků, které jsou určeny speciálně pro ně. Na druhou stranu mateřským školám ty peníze chybějí. Můžeme je využít na vybavení školy, na pracovní materiál, na odměny učitelek. Pokud si dobře vzpomínám, paní ministryně Buzková tenkrát říkala, že obce dostaly finance na to, aby školám tuto částku uhradily. V našem případě šestitřídní mateřské školy by to bylo asi 160 000 Kč ročně. Ale nevím o škole, která by tuto náhradu dostala. I teď někteří rodiče tříletých až pětiletých dětí o zproštění od poplatků žádají. U nás šlo zatím maximálně o čtyři pět dětí, letos nemám ani jednu takovou žádost. Ale jsou školy, kde je od poplatků osvobozeno taky dvacet dětí. Ze zákona jim musí zřizovatel výjimku dát, ale ne každý škole tenhle výpadek nahradí.

 

HEDA MATOLIAKOVÁ, MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka

Myslím, že by úhradu za pobyt v mateřské škole měli platit všichni rodiče, tedy i za děti v posledním ročníku mateřské školy. Proč by měly mít privilegia, že jdou za rok do školy? Jsme jednotřídka s 18 zapsanými dětmi, o výjimku ze sociálních důvodů jsme nikdy žádat nemuseli.

 

OLGA PECHÁČKOVÁ, ředitelka MŠ Hnátnice

Pokud by to bylo na mém rozhodnutí, nechala bych zákon v té podobě, v jaké je dnes. Jsme rádi, že do naší dvojtřídní vesnické mateřské školy děti chodí. A chodí všechny, které v Hnátnici žijí. V posledním ročníku máme letos deset dětí. Vím, že školy ty peníze potřebují, ale taky vím, že mladí moc peněz nemají. Obec nám vychází maximálně vstříc. Co potřebuji, to dostanu. Pan starosta je pedagog, dobře ví, jak to ve školství chodí. Letos ani žádný z rodičů nežádal o výjimku. Máme úžasné rodiče, spolupracují se školou, docházka dětí je perfektní. Ve městech mají možná větší problémy, zvlášť pokud mají v poslední třídě hodně dětí. Taky jejich úplata je mnohem vyšší u než nás. Zatímco naši rodiče platí měsíčně 100 Kč, ve městě to je taky přes 500 Kč. Nechci jít proti ostatním školám a zpochybňovat jejich požadavky. Jejich situace není snadná. Zvlášť pokud mají starostu, který dá peníze radši na budování silnic než na školství, což se často děje.

 

SABINA KOZÁNYOVÁ, ekonomka MŠ Jilemnického, Hodonín 

Určitě bychom návrh na zpoplatnění posledního ročníku mateřské školy přivítali. Peníze potřebuje každá škola. Z našich 85 přihlášených ročně žádají rodiče o výjimku na pět šest dětí. Zřizovatel škole tuhle sumu doplácí.

 

IRENA NOVÁKOVÁ, ředitelka MŠ Kojčice

Myslím, že to je rozumné řešení. Jednak tyhle peníze škole chybějí, jednak je to vůči menším dětem nespravedlivé. Myslím, že by měly platit všechny děti, i ty předškolní přece potřebují pomůcky. Naše škola je malá, jednotřídní. V posledním ročníku je letos 8 dětí, školkovné je 240 Kč. Peníze využíváme na učební pomůcky, na papíry - tam je největší spotřeba. Nemyslím, že by rodiče přestali po znovuzavedení školkovného do posledního ročníku děti do mateřské školy zapisovat. Určitě by to pochopili. Konečně proti jiným školám naše školné zase tak vysoké není.

 

RŮŽENA HLÁSKOVÁ, ředitelka MŠ Za Nádražím, Český Krumlov

S návrhem v novele souhlasím, protože děti, kvůli kterým byl poslední ročník zbaven poplatků, stejně mateřskou školu nenavštěvují. Ztrácí se význam. Naše škola je trojtřídní, navštěvuje ji 79 dětí, "na výjimku" máme jen tři. Zřizovatel na ně peníze doplácí, netratíme. Ale peníze za třetí ročník radnice nerefundují. Kdo potřebuje požádat o zproštění poplatků, tomu vyjdeme vstříc a úlevu dostane. Když to vezmu spravedlivě, pak výdaje na předškolní děti jsou daleko vyšší než na ty malé. Tak proč by rodiče, kteří si to mohou dovolit, neplatili?

 

ILONA KUKLOVÁ, ředitelka MŠ Gorkého, Litvínov

Na novelu čekáme jako na smilování boží, už aby tu byla. Poslední ročník by opravdu měl být zpoplatněn. Financování je složitá otázka. Vždycky se najde pár rodičů, kteří žádají o výjimku; bývají to tak tři čtyři. Zřizovatel nám peníze, které bychom jinak od těchto rodičů získali, nedoplácí. Ani jsme o tom nikdy nejednali. Ale vím, že například v Lounech je mateřské školy za sociální případy dostanou. Jsme právní subjekt dvou mateřských škol, takže v posledním ročníku máme celkem asi 40 předškoláků. Děti by nám zcela určitě neubyly a peníze za úplatu by nám hodně pomohly.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

 

banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz