archiv
Učitelské noviny č. 38/2008
tisk článku

ŠKOLA OTEVŘENÁ CELÝ ROK

Článek vyšel v UN č. 38/2008

Byly prázdniny, ale v přízemí jedné z budov Základní školy v Kynšperku nad Ohří byste to nepoznali. Počítače zcela v obležení dětí. Další házejí šipky, hrají stolní fotbálek nebo kulečník. Ucho zachytí ťukání pingpongového míčku. Kdyby mezi osazenstvem nebylo i několik mladých, kteří už věku školou povinnému odrostli, řekli byste: školní klub. "To je naše středisko volného času," odtuší ředitel základní školy JIŘÍ DANEŠ. "Je otevřené denně od 8.00 do 19.00 - včetně prázdnin, sobot a nedělí." 

Pro leckterou školu, která se profiluje širokou nabídkou pro naplnění volného času dětí, je to skoro sen. Bohužel, velice často naráží na nedostatek financí. Kynšperská základní škola mohla středisko otevřít díky projektu "Hraj si, sportuj, vzdělávej se!". Projekt, který finančně podpořil Společný regionální operační program, Evropská unie, Karlovarský kraj a město Kynšperk nad Ohří, přinesl škole 2,5 milionu korun. Díky tomu bylo možné pořídit počítačovou učebnu s připojením na internet, učebnu Playstation 2, interaktivní tabule a vybavení pro herny. Umožnil také provozování sportoviště v bezprostřední blízkosti školy.

"Co je hlavní, mohli jsme rozšířit provozní dobu centra, zaplatit pedagogický dozor i správce střediska. Otevřít je nejen našim žákům, ale všem mladým do 20 let."   

Jenže projekt v létě skončil, příliv peněz se zastavil. Vybavení sice zůstalo, ale bez dozoru a správce by mohlo středisko fungovat jen stěží.

"Hodně nám pomohlo město, když poskytlo prostředky na  financování správce střediska volného času, který zároveň vykonává funkci správce hřiště. Zbytek peněz zatím dosazujeme z prostředků školy. Chceme dětem nabídnout co nejvíc. Středisko běží dál, otvírací doba zůstává v nezměněné podobě. Ale není to jenom o penězích, také o ochotě pedagogického sboru tohle všechno absolvovat - soboty, neděle, večery."

o

Je pravda, že zdejší škola nepatří mezi ty běžné. Když začalo žáků ubývat, sloučil zřizovatel v roce 1995 dvě základky do jedné s 530 žáky. V roce 2000 přibylo středisko volného času a v roce 2005 připojil speciální třídy.

"Pedagogové volného času pracují v centru v průběhu týdne, máme v něm přes 50 zájmových kroužků. Navíc tedy hradíme večerní služby a služby o volných dnech."

Kroužky nevedou jen učitelé, jak bývá zvykem. Škola se snaží podchytit lidi, kteří něco umějí, aby své schopnosti předali dětem. Širokou nabídku podporuje i cena. Za jeden kroužek zaplatí rodiče ročně 200 Kč, když zaplatí za dva kroužky 400 Kč, do dalších už má dítě přístup zdarma.

o

Grant na projekt škola získala v rámci grantového schématu 32 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji. Výsledky dokazují, že padl na úrodnou půdu. 

"Vyjádření, které jsme dostali od místní policie, hodnotí projekt velmi vysoko. Mimo jiné konstatuje, že se ve městě snížila kriminalita dětí a mládeže," říká J. Daneš. "Mladí nemusejí chodit za zábavou do restaurací, když si stolní fotbálek nebo kulečník zahrají u nás. Nevídáme je posedávat na autobusových zastávkách, jak bývá v menších místech zvykem."  

Kdykoli kdokoli použije nějaké zařízení střediska volného času, zapíše se do sešitu. Za uplynulý rok se v dokumentech shromáždilo na 60 000 podpisů.  

Zaujmout děti, které se chtějí zabavit, nemusí být příliš složité. Těžší je přitáhnout ty, s kterými bývají problémy ve škole i mimo ni. Což se v Kynšperku celkem daří.

"Tyhle děti nechtějí být moc organizovány. Kroužek je příliš svazuje, kdežto ve středisku si mohou najít zábavu podle momentální nálady. Chtějí se dívat na televizi? Zahrát si hru na počítači, nebo na hřišti fotbal? Hospodaří si se svým časem sami. Dospělí jsou v centru proto, aby jim byli k dispozici, kdyby něco potřebovaly."

Středisko volného času jste velice dobře vybavili. Přišlo hodně věcí k úhoně?

"Na to, v jaké permanenci zařízení je, ztráty tak velké nejsou," soudí Jiří Daneš. "Přece jen tam jsou dospělí přítomni, i když ne jako dominantní osoby. A potom, když se mladí nebudou k lidem i k zařízení chovat slušně, mohou dostat na nějakou dobu dištanc. Rozmyslí si to. Středisko je jen nabídka s pravidly: Chovej se slušně a můžeš tu být od rána do večera."

o

Řídit tak velkou a hlavně různorodou instituci není snadné.

"Ředitel nemůže všechno dělat sám. Odpovědnost z něj nikdo nesejme, ale musí také umět úkoly rozdělit. Mám tři zástupce. Ten statutární také pomáhá řídit středisko volného času, dále to jsou zástupci pro 1. a pro 2. stupeň. Sám jsem spíš manažer, soustředím se hlavně na ekonomiku a právní otázky. Ředitel, který musí být u všeho, s největší pravděpodobností někde udělá chybu. Musím věřit svému týmu, že půjde cestou, kterou jsme si určili."  

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz