archiv
Učitelské noviny č. 38/2008
tisk článku

DEFICIT V ROZPOČTU SOUKROMÝCH ŠKOL

Článek vyšel v UN č. 38/2008

Už mnoho let jsme nepsali o nějakých vážných potížích soukromého školství v oblasti financování, protože ty de facto vymizely. Každoročně se opakující manko ve státních dotacích, které vzniklo před zhruba deseti roky, se postupně dařilo umazávat - zvlášť v dobách sociálnědemokratických vlád, které byly k soukromníkům velmi štědré. Zlaté časy jsou však zřejmě pryč. V příštím roce čeká celé školství velké utahování opasků, to soukromé nevyjímaje.

 

Půlmiliarda

V loni před letními prázdninami slíbila tehdejší ministryně školství Dana Kuchtová soukromým i církevním školám, že podá návrh na zvýšení jejich rozpočtu pro rok 2008 zhruba o půl miliardy korun. Důvody k tomu byly dva - jednak v úvodu zmíněný schodek, který ministerstvo školství i v dřívějších dobách uznávalo, a růst výkonů v tomto sektoru vzdělávání. Ministryně tehdy ještě neprozradila, odkud ony peníze vezme. Jak se později ukázalo, nespadly z nebe, nýbrž se přesunuly v rámci položky tzv. ONIV (ostatní neinvestiční výdaje, položka ve školském rozpočtu, z níž jsou kromě jiného financovány i soukromé školy). Tímto opatřením byly významně seškrtány letošní výdaje zejména na učebnice a další vzdělávání pedagogů v celém školství, což jsou také výdaje z ONIV.

Dlužno dodat, že za problémy takto způsobené na ostatních školách nemohou soukromé školy. Jejich normativ se tvoří jako srovnatelný s výdaji na školy obecní a krajské, a to přímo ze zákona o financování soukromých škol. A jak už bylo řečeno, ani nikdy v minulosti nedošlo k faktickému naplnění této zákonné povinnosti. Dokonce představitelé soukromých škol nyní dopočítávají příjmy za letošek, neboť se ukazuje, že slibované prostředky "navíc" ani na privátní školy nedoputovaly všechny.

 

Příští rok

Nicméně pro příští rok však zatím žádná půlmiliarda a tedy ani požadavek na zákonem podložené zvýšení rozpočtu soukromých škol na obzoru není. Dopisem adresovaným Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) na to upozornil i ministr školství Ondřej Liška, který v něm mimo jiné uvedl, že prioritou ministerstva je udržení už tak kritické výše ONIV na učebnice a učební pomůcky alespoň na úrovni roku 2008. A vzhledem k tomu, že objem těchto prostředků již letos balancoval na samé hranici únosnosti, nemá MŠMT pro příští rok bohužel na jakékoli zvýšení provozních výdajů pro soukromé a církevní školy žádný prostor. Na druhé straně v oblasti mezd bude pro rok 2009 udržena srovnatelnost se školami obecními i krajskými - dodal ministr.

"Jediné zvýšení, které návrh státního rozpočtu soukromým školám zatím garantuje, je skutečně 1,5 % navíc v oblasti odměňování pedagogů, ačkoli to vzhledem k inflaci znamená pokles reálných mezd," konstatuje předseda SSŠČMS Vladimír Zelinka a dodává: "Bohužel, dosud stále tenčící se schodek ve financování soukromých škol se začíná opět prohlubovat. Uděláme maximum pro to, aby tomu bylo naopak a stejně jako každý rok budeme jednat ve sněmovně se stranami napříč politickým spektrem."

 

Dílčí řešení?

Ministerstvo školství do jisté míry spoléhá na to, že v průběhu příštího roku opět poklesnou výkony zejména na středních školách v důsledku demografického pádu, což znamená, že v disponibilních zdrojích rozpočtu zbude nějaká částka navíc - ve mzdových prostředcích. Právě o tuto částku by mohla vzrůst položka ONIV a potažmo i státní dotace pro soukromé školy, která je (na rozdíl od výdajů na učebnice a učební pomůcky) oproti letošku ve výrazném deficitu. Pokud se skutečně tyto peníze v rozpočtu najdou, mohou jimi být soukromé školy "uspokojeny" zřejmě na podzim příštího roku. Avšak do jaké míry, to zůstává další otázkou v pořadí, nicméně i nadále platí, že ministerstvo školství nějaké peníze navíc pro soukromé školy někde bude muset najít, aby se alespoň přiblížilo k naplnění své povinnosti dané zákonem.

 

Školné se nezvýší

Soukromé školy pravděpodobně čeká hubený rok, poněvadž ani ideální výsledek finálních vyjednávání Sdružení ve sněmovně určitě nezajistí nějaké horentní nárůsty. Je tu samozřejmě ještě školné, jehož zvýšení by mohlo díru ve školních rozpočtech zalepit. Jenže podle V. Zelinky by to byla přímá cesta do pekel.

"Zvyšovat školné si dnes nikdo nedovolí. Demografický vývoj je neúprosný  - jednoznačně nahrává rodičům a žákům, pro něž už přestává být problém dostat se na kvalitní krajskou školu. Na druhé straně je ale pro nás tato situace hnacím motorem, abychom svou nabídku nadstandardních aktivit rozšiřovali. Bez toho bychom nepřežili," dodal předseda V. Zelinka.

Soukromým školám tak nezbývá než opakovaně přesvědčovat veřejnost o své kvalitě. V poslední době se pozornost Sdružení upírá zejména k implementaci systémů kvality řízení a životního prostředí, tedy norem ISO. Ty jsou navíc jedním z pilířů pro vlastní hodnocení kvality - tentokrát už nikoli jen řízení, nýbrž i pedagogické práce - které Sdružení zavedlo už v roce 1997 pro členské školy. Výstupem tohoto systému jsou tři certifikáty kvality: od nejnižšího po tzv. TOP certifikát kvality, který byl udělen poprvé až letos, a to před dvěma týdny SOŠ a VOŠ Dakol v Karviné a SOU tradičních řemesel a VOŠ v Brně. Jednou z podmínek pro získání nejvyššího certifikátu bylo i vynikající hodnocení České školní inspekce za "příklad dobré praxe".

Petr Husník

 

 

banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz