archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

DĚTSKÉ TÁBORY BYLY LETOS VELICE KVALITNÍ

Kontrola MŠMT jich navštívila přes šedesát

 

Článek vyšel v UN č. 32/2008

V polovině prázdnin vydalo Sdružení obrany spotřebitelů tiskovou zprávu, ve které informuje o tom, jak si rodiče stěžují na kvalitu probíhajících dětských táborů. Byli prý doslova šokováni úrovní hygienických podmínek. Pracovníci odboru pro mládež MŠMT ale naopak zjistili, že úroveň táborů byla vynikající. Jak je to možné? Problém je v tom, že se prostě míchají jablka a hrušky.

 

 Neobjevila se ani jedna stížnost

 V médiích totiž už jednoznačně nezaznělo, že v pytli s ušmudlanými tábory jsou většinou soukromé subjekty, jejichž činnost má přirozeně generovat především zisk, zatímco v pomyslném koši vzorných letních dětských osad jsou výhradně tábory organizované nestátními neziskovými organizacemi. Letní tábor je pak pro ně téměř vždy výkladní skříní jejich celoročního snažení. A protože sdružení na svoji činnost pobírají státní dotaci, je povinností státu, tedy MŠMT, aby průběžně kontrolovalo to, jak efektivně se přidělené finanční prostředky využívají.

 Letos zaměstnanci ministerstva navštívili přesně 63 dětských táborů, a to jak rovnoměrně po celé České republice, tak napříč různými sdruženími. A nešlo o prohlídky jenom zběžné, nýbrž komplexní - od hygieny přes odpovídající personální zbezpečnění až po programovou náplň daného tábora. Celkem strávili úředníci MŠMT svými výjezdy 17 pracovních dní. 

 "Oproti minulým letům došlo ke zvýšení kvality táborů. Rozhodně byly lepší hygiena, stravování a programové zaměření," sděluje LADISLAV KRIŠTŮFEK, pracovník odboru pro mládež MŠMT, a pokračuje: "Žádný tábor jsme nenavštívili na základě nějaké stížnosti, protože jsme za celé prázdniny neobdrželi ani jednu. Během našich kontrol jsme neobjevili žádný vážný nedostatek. Dá se dokonce říci, že všechny navštívené tábory byly v naprostém pořádku. Ve všech případech se vedoucí tábora snažili co nejvíce přizpůsobit místním podmínkám a co nejlépe je využít ve prospěch dětí. Nejvíce táborů bylo ve východočeském a jihočeském kraji. Všichni vedoucí měli příslušné osvědčení, tedy kvalifikaci. Mezi nejlepší patřily tábory skautů ze sdružení Junák, pionýrů, Ligy lesní moudrosti (LLM), České tábornické unie (ČTU) a Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Osobně se mi líbil zejména jeden tábor ČTU u Berounky nedaleko obce Liteň u Zadní Třebáně, kde měli kromě ostatního velice zajímavý program."  

 

 Nejen teplá voda, ale i sauna!

 Podívejme se na některé body podrobněji.

 Pokud jde o hygienu, ve všech případech si táborníci mohli mýt ruce hned po navštívení toalety. Kromě toho měly děti v moha případech k dispozici umývárny, či dokonce sauny. Více jak polovina navštívených táborů měla teplou vodu, kterou si táborníci často sami ohřívali. Samozřejmě, že je rozdíl mezi táborem, který si děti za dohledu vedoucích postaví samy, a tím, který je v nějakém objektu s pevnou infrastrukturou, nejčastěji v chatičkách. "V hygieně udělalo za poslední roky velký pokrok hnutí Brontosaurus," konkretizuje L. Krištůfek.  

 Na všech místech táborníci třídili odpady. "Nelíbilo se mi, že v jednom případě obec požadovala poplatek za odvoz odpadu," dodává L. Krištůfek.

 Na každém táboře byl k dispozici zdravotník, občas to byl dokonce i lékař. Přestože žádné psané pravidlo zdravotníkům či vedoucím tábora nenařizuje, aby prováděli nějaká preventivní opatření kvůli stále se zvyšujícímu nebezpečí nákazy od klíšťat, denně jsou děti na táborech běžně vedeny k tomu, aby prováděly kontrolu možné přítomnosti těchto parazitů. To, že nešlo jen o přehnanou péči, dokazuje zjištění, že průběžně děti na sobě klíšťata nacházely!  

 Na některé tábory jezdí také děti se zdravotním omezením nebo i děti handicapované. I o ně bylo ve všech případech dobře postaráno. 

 

 Děti se nenudily

 "Na těch nejlepších táborech byla také patrná výborná organizace, kázeň a průběžná zaměstnanost dětí. V minulých letech to na některých táborech chodilo tak, že děti hned po snídani poslali do chatiček a žádný společný program se nekonal. Letos jsme se nesetkali ani s jedním takovým případem. To, jestli je program dostatečně zajímavý, zda děti hrají různé hry, zjišťujeme i tak, že se ptáme přímo jich. Žádné ale ani jednou netvrdilo, že by program byl špatný, nudný. A to přesto, že se na mnohých táborech děti vlastně vzdělávají. Překvapilo mě, jak někde dobře znaly ekologii, zoologii nebo i botaniku a jak dokázaly rozeznávat živočichy v místě, kde se tábor nacházel. Například v táboře organizovaném LLM děti poznaly i luňáka červeného, což rozhodně nepatří k běžným znalostem," říká L. Krištůfek. 

  Ceny táborů se samozřejmě odvíjejí opět hlavně od toho, zda jde o tradiční stanové tábory, nebo zda jsou děti ubytovány a scházejí se v trvale stojících objektech. Finanční rozpětí, které kontrola z ministerstva zaznamenala, se pohybovalo od tisíce pěti set do dvou tisíc tři sta korun na týden. Obě sumy byly vždy v normě, tedy že už za patnáct set se dá zrealizovat kvalitně zajištěný tábor ve volné přírodě, a naopak, že cena blížící se ke dvěma a půl tisícům není na tábor "hotelového" typu přemrštěná.

 Je tedy na rodičích, aby si příští rok vybírali pokud možno jen takové tábory, které se již osvědčily. Informací, vedoucích ke správnému výběru, je dnes již dost.

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz