archiv
Učitelské noviny č. 26/2008
tisk článku

Premiéra Mini GLOBE Games

Článek vyšel v UN č. 26/2008

První ročník ekologické soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií okresu Chomutov máme za sebou! Tak si oddechli organizátoři, studenti Semináře z ekologie ve 2. ročníku Gymnázia v Kadani. Soutěž připravili jako vlastní projekt, chtěli využít znalosti a dovednosti z projektu GLOBE, zaujmout žáky základních škol v regionu i propagovat vlastní školu. Při přípravě soutěže pracovali ve skupinách, vymysleli náměty soutěžních úkolů, vhodný termín soutěže, kategorie, logo, navrhli rozpočet, připravili dopisy pro ředitele škol, oslovili sponzory, vyrobili pomůcky, zajistili občerstvení, program a hosty, studijní materiál na web školy...

  V polovině května se sjelo 23 tříčlenných družstev ze 13 škol, aby se utkala v praktických dovednostech z ekologie a také prověřila schopnost vzájemné spolupráce na 10 terénních úkolech. Po přivítání v aule školy ředitelkou školy a pozvanými hosty (Radek Fišer za Správu CHKO Labské pískovce, Ing. Dana Votápková za Sdružení TEREZA, Ing. Jaroslav Stupka a Mgr. Hana Pitelová za Českou inspekci životního prostředí) se všichni účastníci vydali na místo soutěže. Po uzavření kadaňského lesoparku, kde se soutěž měla původně konat, organizátoři zvolili okolí cyklostezky za řekou Ohří.

Podle předem připraveného harmonogramu soutěžící postupně prošli 10 stanovišť, kde plnili praktické úkoly - určovali dřeviny, stopy zvířat, druhy mraků, ohrožené druhy zvířat i turistické značky, prováděli meteorologická a hydrologická měření, třídili odpady, spolupracovali při přenášení míčku. Velmi důležitý faktor soutěže, počasí, nejdříve přálo až moc, před prudkým sluncem se ukrývali soutěžící i organizátoři do stínu stromů a stanových přístřešků. Po poledni se začala přibližovat bouřka, přeháňka urychlila konec soutěže - ale bouřka milosrdně počkala, až se všichni přesunuli zpět do školy. Tam soutěžící čekalo občerstvení a hudební produkce školní kapely, zatímco organizátoři počítali výsledky. Slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen se zúčastnili další hosté - Ing. Petr Hybner z Odboru školství MěÚ Kadaň a Hana Kaufmanová z Ekocentra Stepník.

Organizátoři průběh soutěže ještě podrobně vyhodnotí, například pro příští ročníky určitě přidají úkoly na stanovištích, aby časové prodlevy mezi nimi nebyly tak dlouhé. Ale podle ohlasu všech přítomných můžeme s uspokojením konstatovat, že soutěž žáky zaujala, organizačně byla zvládnuta, počasí přálo a nikomu se nic nestalo. Proto příští rok do toho jdeme znovu!

Poděkování za přípravu a realizaci soutěže patří studentům 2.A a Sx a paní Lendvorské.

Hana Kožíšková, Gymnázium Kadaň

banners/puskin-v2.jpg
reklama
ac_un_banner_19.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
bitozeves-word.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz